Warmtetour 2023: hybride en all-electric

Platform 31

donderdag 18 januari 2024 13:00 - 14:30
Online
Online evenement
0,-

Corporaties staan voor de opgave om uiterlijk in 2030 450.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Wordt in een woning met label D of beter de cv-ketel vervangen? Corporaties vervangen de cv-ketel in principe door een duurzamer alternatief. Dit hebben ze afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken.

Niet alle wijken krijgen een groot warmtenet. Voor die woningen zal een hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp of andere duurzame installatie nodig zijn. Vaak in combinatie met isolatiemaatregelen. Veel corporaties hebben pilots gedaan, of zijn daar mee bezig. Maar hoe maak je de stap van pilots naar praktijk?

Ga je isoleren en installeren in de onderhoudsprocessen of kies je juist voor een projectaanpak? Kies je een andere aanpak voor verschillende woningen, zoals grondgebonden of gestapelde woningen? √Čn is dit anders voor verschillende energielabels? Via praktijkvoorbeelden gaan we in op hoe je je isolatie- en installatieaanpak praktisch uitvoert. Hierbij is er aandacht voor afwegingen in de lokale context. Denk aan de vastgoedstrategie en lokale transitievisie warmte. Maar ook: wat er speelt in de wijk? En hoe kijken bewoners er tegenaan?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Warmtetour 2023. Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners Techniek NL en Bouwend Nederland, de Warmtetour 2023. De Warmtetour bestaat uit 4 bijeenkomsten waar corporaties en hun bouw- en installatiepartners hun ervaring met verschillende warmteconcepten delen. Je krijgt handvatten en oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk van de energietransitie. Je kunt je voor iedere bijeenkomst apart opgeven.

Data andere sessies:

Voor wie?
De Warmtetour is interessant voor portefeuillemanagers, managers vastgoed, projectmanagers/-leiders, vastgoedstrategen en adviseurs verduurzaming bij corporaties. Ook leden van Bouwend Nederland en TechniekNL zijn van harte welkom.