Online ledenraadpleging Uitvoeringsagenda Wonen

dinsdag 13 februari 2024 11:30 - 13:00
online

excl voor directeur-bestuurders

Aedes werkt op dit moment met een coalitie van woningbouwpartijen aan een Uitvoeringsagenda Wonen, een gewenst vervolg op de Actieagenda Wonen uit 2021. Aan het overleg nemen deel Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, IVBN, VNG, Woonbond, NEPROM, IPO, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de NVM.

De agenda bevat voorstellen hoe we samen de uitvoering van de woningbouw kunnen versnellen en wat we daarbij nodig hebben van de overheid. We streven er naar de Uitvoeringsagenda Wonen in februari af te hebben, zodat het als input kan dienen voor de politieke partijen die nu praten over een nieuw kabinet. 

De inbreng van Aedes voor de Uitvoeringsagenda is gebaseerd op eerder gemaakte keuzes voor onze koers en lobby die binnen onze vereniging gemaakt zijn. We informeren directeur-bestuurders graag begin februari tijdens 2 (online) ledenraadplegingen over het voorlopige onderhandelingsresultaat. Ook gaan we met hen hierover graag in gesprek.

Deze raadpleging is uitsluitend bedoeld voor directeur-bestuurders. Indien een medewerker van de corporatie wil deelnemen in plaats van de directeur-bestuurder, ontvangen wij graag van de directeur-bestuurder een mail waarin de deelname van de betreffende medewerker wordt bevestigd. Mail naar [email protected] 

Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger