Ledenbijeenkomst Aedes-visie

maandag 4 maart 2024 14:30 - 17:00

excl voor directeur-bestuurders

In maart en april organiseren we 4 ledenbijeenkomsten over de nieuwe Aedes-visie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor corporatiebestuurders.

Doel en opzet

Graag gaan we met elkaar in gesprek over onze koers de komende jaren. Wat zijn onze opgaven en hoe pakken we die aan? Hoe werken we samen binnen de vereniging? Waarover zijn we het eens, waar zien we nog dilemma’s?

Vooraf ontvang je eerste concept-teksten. Die zijn in dit stadium vooral bedoeld om de discussie te stimuleren, nog niet als te beoordelen voorstellen.

Dagvoorzitter Robert Daverschot leidt de gesprekken. Aedes-voorzitter Martin van Rijn of algemeen directeur Willem de Vreeze leiden ze kort in. Daarna gaan we snel met elkaar in gesprek, deels aan verschillende tafels.

We zoeken nu scherpte in ideeën op, in de volgende fase werken we naar het breedst mogelijke draagvlak. De visie moet immers een document van en voor de hele vereniging en sector worden. Planning is dat we de visie vaststellen op het congres van 13 juni.

Input en vragen

Je kunt ook via [email protected] input leveren dan wel vragen over het proces en de ledenbijeenkomsten stellen.  

Het Aedes-bestuur hoopt dat zo veel mogelijk van jullie een bijdrage aan de visie levert.