Kennissessie dVi 2023

Aedes, in samenwerking met SBR Wonen, AW en WSW

dinsdag 12 maart 2024 10:00 - 11:30
Eigen werkplek (Teams)
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

Maandag 1 april gaat het SBR-wonen portaal weer open voor de aanlevering van de dVi2023. Uit de datakwaliteitscontrole van voorgaande jaren zijn er enkele aandachtspunten naar voren gekomen die we graag toelichten.

Delen

Tijdens deze sessie geven de experts van het Ministerie van BZK, Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een toelichting op enkele onderdelen van de dVi. Ook is het mogelijk  al je vragen te stellen over wat er nodig is om je goed voor te bereiden en hoe je de gegevens moet aanleveren.

Wat staat er op het programma?

Tijdens deze sessie gaan we onder andere in op:

  • Proces datakwaliteit
  • Wijzigingen in de gegevensuitvraag.
  • Uitbreiding dVi in het kader van Nationale Prestatieafspraken (NPA) onder andere:
    • Isolatie (toekomstklaar) en warmtevoorziening
    • Geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken

Voor wie is de sessie interessant?

De sessie is bedoeld voor controllers, financials, medewerkers bij corporaties die zich bezighouden met het opstellen en aanleveren van de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi 2023).

Geïnteresseerd?

Meld je aan voor de digitale Teams-sessie van 12 maart.