Aedes: Verhogen huurtoeslag noodzakelijke bijdrage aan bestaanszekerheid

Wat speelt er?

TWeede kamer 1200x627
Nieuws

Nieuws · 27 september 2023

De Tweede Kamer wil zowel de markttoets als de VPB-plicht voor corporaties volledig afschaffen. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheid van een echt sociale grondprijs voor corporaties in...

Hilde Klapwijk
Politiek
Nieuws

Nieuws · 2 okt 2023

Bij de uitvoering van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TBB) kwamen er situaties aan het licht die...

Corporaties zetten steeds meer in op doorstroming van senioren om zo een eengezinswoning vrij te maken voor een...

Nieuws

Nieuws · 29 sep 2023

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Aedes stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer om alles rondom wonen en bouwen prominenter op de kaart zetten...

Vrouw opent keukenraam

Hoe zit het met... vocht en schimmel?

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Desalniettemin zijn er ook woningen waar nog problemen zijn, zoals vocht en schimmel. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het onderhoud van de woning maar ook in de oorspronkelijke techniek en in het gedrag van de bewoners.

Waaraan kun je deelnemen?

2 okt
Online evenement
Ouderenhuisvesting
4 okt
Carlton President Hotel Utrecht
Schulden en huisuitzettingen

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?