Wat zijn de succesfactoren voor versnelling nieuwbouw

Verduurzaming gevel

Hoe zit het nu met… de nieuwe rekenmethode voor energielabels?

Aan het eind van 2028 willen we geen woningen meer met energielabel E, F en G. Dat doel staat in de Nationale Prestatieafspraken. Daarbij is uitgegaan van 250.000 woningen volgens de gegevens en rekenmethode van 2020. In 2021 is de methode voor het berekenen van labels ingrijpend gewijzigd. De meeste woningen houden hetzelfde label, maar een flink percentage van de woningen krijgt een iets beter of slechter label.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.