Aedes-corporatiedag 2024

Wat speelt er?

Aanbieden steunverklaring wet betaalbare huur aan Tweede Kamer
Nieuws

Nieuws · 22 april 2024

Maak de huren weer betaalbaar, dat is het doel van de Wet betaalbare huur. Een brede coalitie van organisaties geeft in een steunverklaring aan waarom ze voorstander zijn van de wet. Aedes, BLG...

Job Borggreve
Huurbeleid en betaalbaarheid
Middenhuur
Persbericht

Persbericht · 24 apr 2024

Op 24 april ontvingen 6 bouwbedrijven voor het eerst een typegoedkeuring voor hun modulaire woningen. Deze...

Het Aedes-bestuur heeft ingestemd met het pensioen transitieplan voor onze sector. Ook FNV, CNV en De Unie zijn...

Nieuws

Nieuws · 24 apr 2024

Dankzij de inzet van ruim 25.000 energiedisplays via Slimmer met je Energie besparen Nederlanders jaarlijks zo'n €...

Nieuws

Nieuws · 24 apr 2024

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

25 apr
Online evenement
Asbest
Gezond en Veilig Wonen
15 mei
Online evenement
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?