Aedes: Noodzaak aanpakken wooncrisis onderkend in hoofdlijnenakkoord

Wat speelt er?

Moeder met kinderen op de bank onder dekens en met dikke kleren aan

De herziene Gereedschapskist aanpak schulden en armoede bevat vele aanpakken en voorbeelden waarmee woningcorporaties huurders helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren...

Simone Boeren
Rob Ravestein
Schulden en huisuitzettingen
Nieuws

Nieuws · 17 mei 2024

PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Aedes ziet dat de noodzaak om de wooncrisis...

Persbericht

Persbericht · 16 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord wordt de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken onderkend. Het bouwt voort op het al...

Nieuws

Nieuws · 16 mei 2024

De woningnood is hoog en er is een schreeuwend tekort aan betaalbare, sociale huurwoningen. Daarom hebben...

Aedes lanceert de vernieuwde ACBIT: de Algemene Corporatievoorwaarden bij IT-opdrachten 2.0. Deze uniforme...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

21 mei
Green Village, Nieuwegein
Arbeidsmarkt
Arbeidsvoorwaarden
21 mei
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
22 mei

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?