Woningcorporaties: Volkshuisvesting als basis voor bestaanszekerheid

Wat speelt er?

Cover Aedes-Magazine 2 2024
Nieuws

Nieuws · 19 juni 2024

Bewoners betrekken bij plannen en projecten kan formeel en informeel. Dat begint met echt luisteren, zegt Susanne Stouten van KWH. Juist ook naar de mensen die je moeilijk verstaat, benadrukt...

Margriet Pflug
Natasja Verheij
Huurbeleid en betaalbaarheid
Nieuwbouw
Verduurzaming
Vastgoedsturing
Nieuws

Nieuws · 19 jun 2024

De Wet betaalbare huur lijkt in de Eerste Kamer op een meerderheid te kunnen rekenen. Dit bleek tijdens het...

Het financieringsproces is bij middenhuur anders dan voor DAEB. Hoe doe je dat en wat vraag je uit? Om...

Nieuws

Nieuws · 19 jun 2024

Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben de financiële grenswaarden aangepast. Het...

Nieuws

Nieuws · 19 jun 2024

We werken met stenen, maar vóór mensen. We willen er zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Het gaat niet alleen om...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

24 jun
Online evenement
Informatiebeveiliging en privacy
25 jun
Online evenement
Verduurzaming
26 jun
Van der Valk Eindhoven
Financieel stelsel
Nationale Prestatieafspraken

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.