Aedes, VNG en G32: flexibele woonvormen nodig voor spoedzoekers

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 3 juli 2017

Creëer gezamenlijk extra, tijdelijke woningen voor iedereen die snel een huis zoekt. Die oproep doen Platform Opnieuw Thuis, VNG, Aedes en G32 aan gemeenten, woningcorporaties en het Rijk in het manifest Geef spoedzoekers de ruimtedat ze op 3 juli 2017 ondertekenden.

Aantal spoedzoekers groeit

Het aantal spoedzoekers dat snel een woning nodig heeft neemt toe. Het gaat dan om mensen die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen of te maken hebben met huiselijk geweld. Ook kan het gaan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen.

Platform Opnieuw Thuis, VNG, Aedes en G32 vragen daarom in een manifest aan gemeenten en woningcorporaties om naast de behoefte aan reguliere woningen ook de behoefte aan flexibele en tijdelijke woningen mee te nemen in woonvisies en prestatieafspraken.

Verder vragen ze het ministerie van Binnenlandse Zaken om de spoedzoekende doelgroep beter op de kaart te zetten en de totstandkoming van flexibele woningen te stimuleren. Gemeenten, Rijk en pandeigenaren zouden bovendien (tijdelijk) hergebruik van lege panden nog meer kunnen stimuleren.

Naar schatting zoekt 10 procent van de Nederlandse bevolking naar snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De reguliere woningmarkt kan hier onvoldoende in voorzien. Een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur- en koopwoningen, kan voor veel spoedzoekers uitkomst bieden.

Voorbeelden

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties hebben de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd die gericht zijn op flexibele huur. Denk aan De Genderhof in Eindhoven, de Archimedeslaan in Utrecht of het Startblok Riekerhaven in Amsterdam. Maar om spoedzoekers structureel te helpen is erkenning nodig voor de blijvende behoefte aan woningen die snel toegankelijk zijn.