Bestuursverklaring aangepast voor leegstandsbeheer

Corporaties mogen met een derde partij, die bij leegstandsbeheer hun sociale huurwoningen in gebruik geeft aan bewoners met een bruikleenovereenkomst, afspreken dat zij dit gebruik verantwoorden via een bestuursverklaring. Het ministerie van BZK heeft hiervoor de model-bestuursverklaring verruimd. 

Leegstand brengt risico’s met zich mee, zoals onopgemerkte lekkages, kraak, inbraak of vandalisme. Daarom geven corporaties leegstaande woningen soms via een leegstandbeheerder met een bruikleenovereenkomst in gebruik aan tijdelijke bewoners. Leegstandbeheerders kunnen hier de nieuwe model-bestuursverklaring voor gebruiken.

Woningcorporaties konden  dit model al gebruiken als de sociale huurwoningen via een instelling in de zorg of maatschappelijke opvang in gebruik worden gegeven. Met deze verklaring van de instelling of leegstandbeheerder kan de corporatie achteraf aantonen dat alle woningen volgens de regels zijn verhuurd of in gebruik gegeven. Dat voorkomt naderhand problemen met de accountant bij de jaarlijkse verslaglegging. Woningcorporaties moeten zich altijd verantwoorden over de toewijzing van sociale huurwoningen, ook als  een andere partij de woningen toewijst.