Emmen helpt mensen met actieprogramma Weer Thuis!

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Mensen in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen gaan in Emmen sneller een betaalbare woning vinden met passende zorg en begeleiding. Dat volgt uit deelname aan het actieprogramma Weer Thuis! van de gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen. Zij werken daarin actief samen om uitstroom uit zorginstellingen te bevorderen.

Woningmarkt

Het risico bestaat dat mensen langer dan nodig in een zorginstelling blijven als zij geen betaalbare woning kunnen vinden. Dat maakt de weg naar zelfstandig wonen onnodig langer. De kosten zijn voor een gemeente hoger voor een plek in een zorginstelling dan voor een zelfstandige woning met ambulante begeleiding. 

Het actieprogramma Weer Thuis! helpt regio’s om het probleem van te late uitstroom uit instellingen tegen te gaan en een systeem op te zetten waardoor de doorstroom beter verloopt. Wethouder Robert Kleine: ‘Het actieprogramma Weer Thuis! helpt ons daarbij. We willen graag dat ook onze kwetsbare inwoners de kans krijgen om zelfstandig te wonen met ondersteuning en begeleiding aan huis. Daarvoor gaan we ons samen sterk maken.’

Weer Thuis!

Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van Aedes, VNG, FO en het Leger des Heils en maakt nu onderdeel uit van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het ministerie van VWS met een inhoudelijke koers en gezamenlijke prioriteiten voor de vernieuwing van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Lees ook het blog van Bert Moormann, directeur van Domesta.

Lees meer over