Nieuwe subsidie- en stimuleringsregeling BZK voor aandachtsgroepen en flexwoningen

Nieuws Nieuws · 23 september 2022
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Deze week zijn er 2 regelingen opengesteld voor aanvragen. De Regeling Huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Hoewel de regelingen specifiek bedoeld zijn voor overheden, adviseren wij woningcorporaties om hierover actief het gesprek met de gemeente te zoeken.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

De aanvragen worden beoordeeld door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De Taskforce werkt samen met meerdere partijen en heeft een aparte uitvoeringsorganisatie die gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven praktisch ondersteunt met onder andere het opsporen van kansrijke locaties en gebouwen, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Er is € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de bouw van flex- en transformatiewoningen. 

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen open voor gemeenten

Gemeenten kunnen vanaf 19 september 2022 een subsidie aanvragen om meer passende woonruimte voor aandachtsgroepen te bouwen. Het gaat om maximaal €7000 per woning. De uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) kan tot 24 oktober 2022 door gemeenten worden aangevraagd.

Gemeenten bepalen zelf wie er sociale of medische urgentie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden en mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidie lees je op de website van de RVO.