Preventie Alliantie helpt gemeenten dak- en thuisloosheid te voorkomen

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Vanaf 14 december 2020 kunnen zij hulp inroepen van de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid.  

De Preventie Alliantie, bestaande uit een team van experts onder leiding van prof. Judith Wolf, zet zich in voor mensen die door een stapeling van problemen of een vertrek uit een instelling dakloos dreigen te raken. Zij deelt wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis door o.a. praktische tools te ontwikkelen, praktijkvoorbeelden te beschrijven, kennis te delen en gemeente te ondersteunen met concrete verbeterstappen.  

De Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en toenmalig staatssecretaris Van Ark (SZW) in juni naar de Kamer stuurden. Dit plan heeft als doel het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland fors terug te dringen. Conform dat plan nemen gemeenten -naast de realisatie van extra woonplekken - maatregelen op het gebied van preventie en vroeg-signalering van schulden om huisuitzettingen te voorkomen. Vaak werken ze hiervoor samen met woningcorporaties. Kijk voor meer informatie over de Preventie Alliantie op www.preventie-alliantie.nl.  

Woningcorporaties willen helpen

Woningcorporaties willen de komende jaren 10.000 tijdelijke, flexibele woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Daarvoor zijn wel veel meer locaties nodig. Het bieden van een woonplek aan daklozen is niet genoeg. Naast voldoende woningen zijn zorg en begeleiding vanuit gemeenten keihard nodig om mensen uit de maatschappelijke opvang zelfstandig te kunnen laten wonen. Anders kunnen deze mensen terugvallen in hun oude situatie. 

Corporaties hechten groot belang aan een gezamenlijke aanpak met wijkteams, zorg en welzijn, schuldhulpverlening, gemeenten en een goede bewonersmix in de wijken. Door deze aanpak en vroegsignalering dalen de huisuitzettingscijfers bij corporaties al enkele jaren achtereen gestaag. Bovendien zorgen corporaties er tijdens de coronacrisis voor dat niemand zijn huis wordt uitgezet. Dit is voor corporaties een van de manieren om bij te dragen aan het terugdringen van dakloosheid.