Sneller uit de opvang naar een woning in Groningen

Nieuws Nieuws · 29 juni 2018
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen in Groningen ondertekenen samen een convenant om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen sneller te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De afspraak is om binnen drie maanden een huis te vinden. In het programma Weer Thuis! verenigen organisaties zich in acht regio’s, waaronder Groningen, om dat te realiseren. Groningen is de eerste regio die de afspraken met zorginstellingen en corporaties vastlegt in een convenant.

Initiatiefnemers in Groningen zijn directeur Lex de Boer van woningcorporatie Lefier, wethouder Ton Schroor en Alice Vellinga van opvangorganisatie Groep Zienn Het Kopland. ‘Wij hebben hier een schrijnend tekort aan woningen voor mensen met een kwetsbare achtergrond. Niet iedereen kan uitstromen naar een eigen huis en daarom  blijven mensen langer in onze instelling’, aldus Vellinga. ‘Daarom zijn we enthousiast over het landelijk programma.’ Ook wethouder Schroor van Groningen was meteen enthousiast: ‘We hebben in de provincie veel leegstand en veel mensen die lang in zorginstellingen verblijven, terwijl ze met wat hulp wel zelfstandig kunnen wonen.’ 

Het convenant regelt dat de partijen eerst kijjken of een opvangplek mogelijk is in de gemeente van herkomst van de cliënt. ‘Mooi is dat daar nu een deadline aan is verbonden. De corporatie biedt binnen drie maanden nadat iemand mag uitstromen een huis aan. Door dit initiatief geven we geen zorggeld uit aan mensen die het niet meer nodig hebben en kunnen we het besteden aan hen die het wel hard nodig hebben’, zegt de wethouder. 
Voor de corporatie verandert de werkwijze door dit convenant. ‘We weten nu dat er jaarlijks 400 tot 500 mensen uit de maatschappelijke opvang komen. We gaan beter kijken wat er voor hen nodig is om fijn te wonen, zegt De Boer van Lefier. Corporaties zullen bijvoorbeeld iemand uit de opvang niet in een buurt met veel drugsdealers plaatsen en een plek zoeken in een omliggend dorp. Een ouder met kinderen krijgt onderdak in een wat groter huis, waarbij een deel van de hogere prijs door de huurtoeslag wordt gecompenseerd. 

Winkelen

‘Zorginstellingen hoeven niet meer bij corporaties te winkelen en cliënten hoeven niet meer op zoek naar een eigen woning. Nu moet iedere zorginstelling nog apart afspraken maken met de gemeente. Met Weer Thuis! komt daar een eind aan, al doen nog niet alle zorginstellingen mee. De Boer vertrouwt erop dat die aansluiten als het project een tijd loopt. 

Bezegeld

De samenwerking is op 29 juni 2018 bezegeld met de ondertekening van het convenant door gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in Groningen. ‘