Toolkit Omgaan met personen met verward gedrag

De toolkit Omgaan met verward gedrag (pdf, 1,77 MB) is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes (pdf). Het overzicht van hulpmiddelen kan helpen ze hier beter op voor te bereiden.

 

Begin maart 2022 is er opnieuw een enquête over dit onderwerp verzonden naar corporaties die bij Aedes zijn aangesloten. Mogelijk maken we op basis van de enquêteresultaten een update van de toolkit Omgaan met verward gedrag

De informatie uit dit instrument helpt bij het herkennen van en reageren op verward gedrag, het inschakelen van hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties. Aedes heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd hiervoor uit te zoeken welke ondersteuning corporatiemedewerkers nodig hebben en dat vervolgens te vertalen in hulpmiddelen.

De toolkit geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
  • Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de nieuwe privacywetgeving?
  • Hoe lever je als leidinggevende nazorg aan medewerkers na een incident?

Deze toolkit is geen instrument om van woningcorporaties hulpverlenende instanties te maken. Het biedt praktische hulp in het dagelijks werk in de wijk als sociale verhuurder. Aandacht voor voldoende begeleiding, (bemoei)zorg en ondersteuning in de wijk blijft wat Aedes betreft nodig.

Voor wie?

De toolkit is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die direct contact hebben met huurders en voor medewerkers in een leidinggevende of ondersteunende functie. Aedes vindt het belangrijk dat corporaties weten wat zij zelf kunnen doen om escalatie te voorkomen.