Verlenging tijdelijke daklozenopvang in Den Haag biedt ruimte

In Den Haag heeft woningcorporatie Staedion besloten tot verlenging van het contract voor een tijdelijke daklozenopvang in een voormalig verzorgingshuis. De locatie biedt plek voor ongeveer 250 daklozen. In deze tijd van coronamaatregelen helpt de verlenging om de druk te verlichten op de opvang van daklozen.

Voor het voormalige verzorgingshuis heeft Staedion sloopplannen. De woningcorporatie wil er een woon-zorgcombinatie gaan bouwen. Het contract met het Leger des Heils loopt tot 1 juli 2020 en wordt nu met drie maanden verlengd. Daarna wordt bekeken, of verlenging mogelijk blijft. Het Leger des Heils zoekt ondertussen, samen met de gemeente, naar een alternatief.

Gevolgen coronacrisis

‘De planning voor sloop en nieuwbouw is nu sowieso lastig’, vertelt woordvoerder Willem van de Ven van Staedion. ‘We kunnen niet overzien, wanneer de omstandigheden weer ruimte bieden voor dit project. Mede daarom de gedachte: laten we het contract met het Leger des Heils verlengen. Dat geeft hen ademruimte om een alternatief te vinden.’

De gevolgen van de coronacrisis voor gewone huurders zijn nog lastig in te schatten. Cijfers daarover heeft Staedion niet. Van de Ven: ‘We merken het momenteel vooral aan verzoeken vanuit ons bedrijfsonroerendgoed (BOG). Als je een winkeltje of horecaonderneming hebt, heb je een acuut probleem. Daarvoor proberen we uiteraard een oplossing te vinden.’

We zoeken continu hoe we mensen van dienst kunnen blijven

Verder is het in het klantencontactcentrum van Staedion opvallend rustig. ‘Dat zit ‘m vooral in de dingen die we niet doen. Zolang de coronamaatregelen gelden, sturen we bijvoorbeeld geen dossiers door naar deurwaarders. We zetten niemand uit vanwege een betalingsachterstand. Daardoor wordt er minder gebeld. Maar de boodschap blijft: dreigen er betalingsproblemen, zoek dan zo vroeg mogelijk contact met ons.’

Zelfstandige bezichtiging

De verhuur zelf ligt stil. Lopende dossiers zijn afgewikkeld. ‘Vanaf volgende week gaan we weer bezichtigingen inplannen’, aldus Willem van de Ven. ‘Kandidaten mogen de woning zelfstandig bekijken. Dossiers en contracten handelen we digitaal af. We zoeken continu naar mogelijkheden om mensen van dienst te blijven.’

Daarom heeft Staedion oog voor kwetsbare bewoners. ‘Sinds vorige week zijn we alle bewoners van 80 jaar en ouder aan het bellen om te vragen hoe het gaat. We hebben inmiddels meer dan een kwart van hen gesproken. Het was even spannend, je weet niet wat ze gaan vragen en of je daaraan kunt voldoen. Voorlopig zijn de reacties positief.’