Weer Thuis! Regio's aan de slag voor mensen uit de opvang

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen slaan de handen ineen om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma Weer Thuis! verenigen de organisaties zich in acht regio’s om dat te realiseren. 

Wie doen er mee?

De volgende partijen zijn trekkers van het programma in hun regio:

  • Wonen Limburg, Gemeente Venray en Leger des Heils/GGZ
  • Haag Wonen, gemeente Den Haag en Leger des Heils
  • Standvast wonen, Talis, gemeente Nijmegen en RIBW Nijmegen & Rivierenland
  • PreWonen, gemeente Haarlem en RIB/KAM
  • HW Wonen, gemeente Hoekse Waard en Pameijer/Cavent
  • Lefier, gemeente Groningen, Het Kopland
  • Corporatie Actium, gemeente Assen, Leger des Heils/Cosis (RIBW)
  • Woningcorporatie 'Thuis, Gemeente Eindhoven, Neos

Prestatieafspraken

In de deelnemende regio’s maken corporaties, gemeenten en opvanginstellingen op bestuurlijk niveau (prestatie)afspraken over de huisvesting en bijbehorende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen. De komende weken gaan de bestuurders van corporaties, gemeenten en instellingen voor opvang en beschermd wonen met elkaar in gesprek om een gezamenlijk plan van aanpak te maken. Ze kijken naar de regionale opgave, mogelijke oplossingsrichtingen, het haalbare resultaat en de manier waarop dat bereikt kan worden. 

Ambassadeurs

Alle partijen hebben tevens ambassadeurs aangesteld om het belang van Weer Thuis! te onderstrepen. Vanuit Aedes is dit Marnix Norder, namens de VNG zijn dit Oetra Gopal en Jop Fackeldey, vanuit de Federatie Opvang is dit Jan Laurier en vanuit het Leger des Heils is dit Cornel Vader.

Samenwerking koepelorganisaties

Het programma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Leger des Heils (LdH) en Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland.

Op dit moment verblijven er naar schatting 16.000 mensen in de opvang die bij voldoende goedkope en passende woningen (met name 1-2 kamerwoningen) en met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfstandig kunnen wonen. Het programma zorgt voor een extra impuls om de doorstroming op gang te brengen.

Het programma Weer Thuis! is een onderdeel van de Strategische agenda van Aedes.