Wettelijke mogelijkheden huisvesting arbeidsmigranten

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Corporaties kunnen huisvesting voor arbeidsmigranten op diverse manieren regelen. Zoals bij alle woningzoekenden hebben corporaties hierbij te maken met de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Corporaties moeten minimaal 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro (prijspeil 2016). Maximaal 10 procent mogen ze toewijzen aan inkomens daarboven met een inkomen tot 39.874 euro en 10 procent met een inkomen daarboven.

Sociale huurwoningen

Als er meer arbeidsmigranten in één sociale huurwoning wonen, gebeurt dat doorgaans op één contract. Het gezamenlijke inkomen van de arbeidsmigranten is dan vaak hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Een andere optie is om elke arbeidsmigrant een apart huurcontract te geven. Dat kan bijvoorbeeld per kamer, ook als arbeidsmigranten een kamer delen. In dat geval verdienen de arbeidsmigranten meestal niet meer dan de inkomensgrens. Hoe dat volgens de wet te regelen is staat in de brochure Huisvesting voor arbeidsmigranten - wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties.

Geliberaliseerde woningen

Corporaties verhuren ook zogeheten geliberaliseerde woningen met een maandhuur boven de grens voor sociale huurwoningen. Voor die woningen is de inkomensgrens niet van toepassing. Dit is mogelijk als de arbeidsmigranten gezien hun gezamenlijke inkomen de hogere huur kunnen betalen. Geliberaliseerde woningen lenen zich ook voor indirecte verhuur via arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaus.

Logies

Een andere mogelijkheid is dat een corporatie logies voor arbeidsmigranten realiseert. De corporatie is verplicht dat te melden bij het Ministerie. Voor het realiseren van logies kan een corporatie geen staatsteun ontvangen, zoals bij de bouw van sociale huurwoningen. Daardoor wordt het realiseren van logies relatief duurder.