Actieagenda Wonen

Nieuws Nieuws · 17 februari 2021

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. Wij willen daar aan werken. Wij, dat zijn Aedes en 33 andere organisaties die allemaal dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Uit de markt, de overheid en het maatschappelijk veld. Samen hebben we de Actieagenda Wonen gemaakt, met onze plannen voor de komende tien jaar.

De plannen in de Actieagenda Wonen voor de komende tien jaar zijn verdeeld in vier onderwerpen:

  1. Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen
  2. Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers.
  3. Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden.
  4. Sneller alle woningen verduurzamen.

Veel mensen hebben dagelijks last van de crisis op de woningmarkt. Daarom willen wij snel aan de slag. Maar we kunnen het niet alleen. Goed wonen moet ook topprioriteit zijn van het volgend kabinet. We vragen dat kabinet mee te doen en ons te helpen: 

  1. Door een actievere rol te spelen op de woningmarkt. Een minister van Wonen moet de regie op het woningbouwprogramma nemen.
  2. Met financiële steun en door de condities voor onze investeringen te verbeteren.
  3. Door minder regels en meer ruimte om in de praktijk goed samen te werken.

Wij willen aan de slag! Daarom presenteert Aedes samen met 33 partners vol overtuiging de Actieagenda Wonen.

Overzicht partners Actieagenda Wonen

- Download de Actieagenda Wonen (pdf)
- Lees het volledige persbericht en bekijk het filmpje van de aanbieding aan de Tweede Kamer
Gezocht: kabinet met hart voor wonen - advertentie van de ondertekenaars van de Actieagenda Wonen

Podcast De agenda naar beter Wonen

Luister de Aedes-podcast De agenda naar beter Wonen, waarin Martin van Rijn in gesprek gaat met diverse Tweede Kamerleden over hun visie op de Actieagenda.

Aedes-Magazine 1/2021: Vooruit met de Actieagenda Wonen

Dit eerste nummer van 2021 gaat vooral over onze Actieagenda Wonen. Lees het achtergrondverhaal en reacties van ondertekenaars in het online Aedes-Magazine

Korte videosamenvatting

Bekijk in 1,5 minuut de hoofdlijnen van de Actieagenda Wonen: