Op naar een regeerakkoord met aandacht voor wonen

Nieuws Nieuws · 18 maart 2021

De kabinetsformatie gaat van start. Er liggen flinke opgaven om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed woont. Die moeten in een nieuw regeerakkoord aan de orde komen en de Actieagenda Wonen is daarvoor een goede basis, aldus Aedes.

De woningcrisis staat hoog op de agenda van veel Nederlanders, bleek uit peilingen tijdens de verkiezingscampagne. Toch kwam het onderwerp in politieke debatten helaas niet genoeg aan de orde.

Actieagenda Wonen

Wat Aedes betreft moet een nieuw regeerakkoord een goed hoofdstuk over wonen bevatten. Samen met 33 organisaties maakte Aedes daarom de Actieagenda Wonen, die daarvoor de basis kan zijn. De Actieagenda Wonen bevat concrete plannen voor de komende tien jaar, die uitgevoerd kunnen worden als een nieuw kabinet actief meedoet. ‘We beschouwen elkaar en het Rijk als partners, samen dragen we de verantwoordelijkheid om iedereen in Nederland goed te laten wonen’, schrijven de 34 ondertekenaars van de Actieagenda in de inleiding.

Hoofdlijnen

De Actieagenda is opgebouwd uit vier onderwerpen:

  • Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen.
  • Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers.
  • Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden.
  • Sneller alle woningen verduurzamen.

Bekijk hieronder in 1,5 minuut de hoofdlijnen van de Actieagenda Wonen. Wilt u meer lezen en op de hoogte blijven van updates rond de Actieagenda? Volg het dossier Actieagenda Wonen.