Aedes-agenda 2020-2023

De Aedes-agenda 2020-2023: Wonen in Nederland, dat doen we samen bevat de doelen en plannen van de corporatiesector. Het is een gezamenlijke ambitie van individuele corporaties, van branchevereniging Aedes en van allerlei samenwerkingsverbanden van corporaties. We werken er iedere dag aan dat iedereen in Nederland goed woont. Om dat te bereiken werken we samen met allerlei maatschappelijke partners. De ambities zijn in de agenda onderverdeeld naar 5 prioriteiten. Een overzicht van de belangrijkste projecten van Aedes in 2022 om die prioriteiten te realiseren vindt u in de Vooruitblik 2022.

Mevrouw met een hondje bij de voordeur van een huis waar nog wordt gebouwd

De Vooruitblik 2022

Een overzicht van de belangrijkste projecten van Aedes in 2022 om die prioriteiten te realiseren vindt u in de: