Aedes-agenda

Duurzame woningen

3.1. Corporaties hebben als doelstelling dat al hun huurwoningen CO2-neutraal zijn in 2050. Het eerste ijkpunt op weg daarheen is 2021: dan hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren.

3.2. Woningcorporaties spreken hun bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad af in het Klimaatakkoord. Dat is gebaseerd op langjarig commitment van alle partijen, waaronder de overheid. De beschikbaarheid van voldoende geld is als voorwaarde vastgelegd. Extra inzet voor duurzaamheid mag niet ten koste gaan van onze belangrijkste maatschappelijke opgave, voldoende betaalbare woningen.

3.3. Via het project de Startmotor werkt een aantal corporaties met partners aan het versneld aardgasvrij maken van minimaal 100.000 corporatiewoningen. Aedes ondersteunt bij opschaling en landelijke afspraken. Voor aansluitingen op warmtenetten worden landelijk kaders afgesproken.

3.4  Gemeenten moeten in 2021 hun wijkplannen klaar hebben en er komen regionale energiestrategieën. We dringen erop aan dat gemeenten op korte termijn in overleg treden met corporaties om te kunnen beslissen over de toekomstige warmtebronnen binnen de alle wijken. Corporaties kunnen dan (mee)werken aan de realisatie daarvan.

3.5  De wensen en tevredenheid van bewoners zijn belangrijk voor het slagen van de energietransitie. We betrekken bewoners structureel bij de verduurzaming van hun huizen.

3.6. Bij uitstek in verduurzaming is nog veel winst te behalen via innovatie, professionalisering en kennisdeling. Een vervolgversie van de CO2-routekaart helpt corporaties om nog fijnmaziger hun verduurzamingsstrategie te bepalen. Aedes ondersteunt daarbij met bijvoorbeeld  procesbegeleiding, kennissessies, (data)tooling en handreikingen.

3.7. Via het project de Renovatieversneller plannen corporaties in regio’s gezamenlijk verduurzamingsprojecten en inkoop van warmtepompen, isolatie of andere verduurzamingstechnieken. Opschaling biedt bouwers en installateurs ruimte voor het aanbieden van innovatieve concepten die goedkoper en duurzamer zijn. We hebben de ambitie dat in 2023 de helft van de regio’s meedoet aan de Renovatieversneller.

 

Kijk ook eens bij