Aanpassing klassegrenzen Huurdersoordeel Aedes-benchmark 2021

Nieuws Nieuws · 1 juli 2021
Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

De methodiek om de klassegrenzen in de Aedes-benchmark te bepalen is vorig jaar geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het besluit om over te gaan op absolute klassegrenzen voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Doet uw corporatie dit jaar weer mee met de Aedes-benchmark? Dan is het belangrijk om te weten hoe de letters binnen het prestatieveld Huurdersoordeel vanaf 2021 tot stand komen.

Wat verandert er precies?

Er komen vaste klassegrenzen die vooraf bekend zijn en niet meer afhangen van hoe alle corporaties scoren. Hierbij komt de verdeling naar A, B of C op basis van 1/3 te vervallen. Voor alle deelscores (Nieuwe huurders, Reparatieverzoeken en Vertrokken huurders) gelden dezelfde grenzen. In onderstaand schema staan de nieuwe klassegrenzen weergegeven.

Tabel met overzicht deelletters huurderoordeel Abm

De berekening van de eindletter (A, B of C) blijft op basis van de deelletters, met een weging van 25 procent Nieuwe huurder, 55 procent Reparatieverzoeken en 20 procent Vertrokken huurders hetzelfde.

Op basis van deze klassegrenzen zou de verdeling van A, B en C’s er voor de Aedes-benchmark 2020 als volgt hebben uitgezien:

Overzicht nieuwe en huidige systematiek letters huurdersoordeel Abm

Transparanter

Deze aanpassing komt tegemoet aan de wens om de transparantie van het prestatieveld Huurdersoordeel te vergroten. Het is dan voor corporaties vooraf duidelijk welke letter ze krijgen op basis van de scores die behaald worden. Deze aanpassing gaat in vanaf 2021.