Aanpassing prestatieveld Duurzaamheid in de Aedes-benchmark 2021

Nieuws Nieuws · 4 mei 2021
Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Het klimaatakkoord uit 2019 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor het duurzaamheidsbeleid voor woningcorporaties. Zo is er een aangepaste methodiek om het energielabel te bepalen (per 1 januari 2021 de NTA8800) en volgt nog een nieuw isolatiebeleid: de standaard en streefwaarden.

Deze beleidswijzigingen vragen om aanpassingen in het prestatieveld Duurzaamheid van de Aedes-benchmark. Een werkgroep van corporatiemedewerkers en twee bestuurlijke klankbordgroepen hebben een besluit hiertoe voorbereid, dat het algemeen bestuur van Aedes in maart 2021 heeft goedgekeurd.

Wijziging van het model

De duurzaamheidsprestatie werd in de periode 2017 tot 2020 met twee indicatoren gemeten. De gemiddelde energielabelwaarde (de Energie-Index onder het Nader Voorschrift) en de CO2-uitstoot van de warmtevraag (van gas en externe warmte). Vanaf 2021 zijn deze twee indicatoren aangepast en wordt er een derde indicator toegevoegd: de isolatieprestatie.

Schematische weergave Duurzaamheid schema

Deze drie indicatoren bepalen samen evenredig de duurzaamheidsprestatie van de corporatie.

  • De energetische prestatie wordt niet meer gemeten met de Energie-Index onder het Nader Voorschrift, maar door de nieuwe energielabelwaarde: de primaire fossiele energievraag in kWh/m2. Deze waarde wordt op woningniveau berekend in het softwarepakket VABI Assets Energie.
  • De CO2-uitstoot van de warmtevraag wordt in overeenstemming gebracht met de CO2-doelstelling voor de gebouwde omgeving. Dit betekent dat de CO2-uitstoot vanaf 2021 alleen bestaat uit de directe CO2-uitstoot van het gasverbruik in kg/m2. Deze waarde wordt bepaald op basis van het werkelijke gasverbruik, per adres geanonimiseerd, beschikbaar bij het CBS.
  • De derde indicator bestaat uit de gemiddelde afstand van de isolatieprestatie tot de isolatiedoelstelling op woningniveau. Deze wordt uitgedrukt in de warmtevraag van de woning in kWh/m2. Ook deze waarde wordt op woningniveau berekend in het softwarepakket VABI Assets Energie.

Wijze van aanleveren gegevens

De wijze van aanleveren verandert niet ten opzichte van eerdere jaren. Tussen 1 juni en 31 juli wordt aan corporaties gevraagd uit het softwarepakket VABI Assets Energie een SHAERE-export (aangepast aan de NTA8800) aan te leveren.

Aedes is zich ervan bewust dat de invoering van de NTA8800 conversievraagstukken kan veroorzaken, wat tot uiting komt in de aangepaste SHAERE-export onder de NTA8800. De datakwaliteit wordt in het komende jaar specifiek gemonitord.

Naast de SHAERE-export wordt - net als andere jaren - toestemming gevraagd om de werkelijke gasgebruiken (geanonimiseerd) op te vragen bij het CBS. Voor het aanleveren van de export en de toestemming worden contactpersonen bij de corporatie benaderd.

Wilt u gegevens van uw contactpersoon wijzigen? Of heeft u vragen over de nieuwe indicatoren of over de aanlevering? Neem contact op via [email protected].