Aanpassing weging prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid 2022

Nieuws Nieuws · 3 oktober 2022
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Het model van het prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid is geëvalueerd. Op basis van ervaringen met corporaties in benchlearning is besloten een kleine aanpassing te doen in de weging van het model, waarbij de nadruk iets meer komt te liggen op de beschikbaarheidsindicatoren.

Deze verschuiving van de percentages heeft een aantal redenen:

  • Het prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid gaat over de bijdrage die corporaties kunnen leveren op het (positief) beïnvloeden van de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en het toewijzen (huisvesten doelgroep). Het gaat dus meer om de beleidsruimte die corporaties hebben en hoe ze die benutten en minder om de uiteindelijke uitkomst.
  • Om dit recht te doen, is de weging verschoven naar Beschikbaarheid, omdat op dit thema corporaties (in het algemeen) meer beleidsruimte ervaren dan op de thema’s Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroep. Bij deze laatste 2 thema’s worden de indicatoren in steeds grotere mate beïnvloed door wet- en regelgeving dan bij Beschikbaarheid.
  • De verschuiving van de weging binnen het thema Beschikbaarheid is een gevolg van hoe in de praktijk woningcorporaties hun vastgoedsturing doen en ook in prestatieafspraken vastleggen. Dit vindt (in het algemeen) meer plaats op het niveau van de totale DAEB-voorraad en in mindere mate op de verdeling daarbinnen.

Nieuwe weging

De afbeelding hieronder toont de nieuwe weging. In grijs staat de weging die tot nu toe gold. De aanpassingen zijn in de indicatoren van het deelprestatieveld Beschikbaarheid en tussen de deelprestatievelden onderling. Binnen Beschikbaarheid heeft de wijziging in de weging een beperkte invloed op de (niet-openbare) deelletter voor Beschikbaarheid.

Binnen de indicatoren van Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen vinden geen wijzigingen in de weging plaats. De onderlinge weging tussen de deelprestatievelden van Beschikbaarheid & Betaalbaarheid is daarmee nu alleen nog relevant voor de - in 2021 geïntroduceerde - profieltaart in het Aedes-datacentrum. In deze profieltaart bepaalt de weging tussen de indicatoren en de deelprestatievelden het formaat van de ‘taartpunten’.

Kijk ook eens bij