Belangrijke informatie over invoer Aedes-benchmark in portaal SBR-wonen

Nieuws Nieuws · 15 juli 2022
Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Dit jaar lever je voor het eerst de prestatievelden Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering en verdieping Nieuwbouw aan via het portaal van SBR-wonen. Wij monitoren deze aanleveringen op diverse punten om de betrouwbaarheid van de benchmark te borgen. Uit de eerste analyse blijkt dat er op enkele essentiële punten invoerfouten zijn gemaakt.

Graag brengen wij je hiervan op de hoogte. Moet je nog aanleveren, dan kun je deze fouten voorkomen. Heb je inmiddels aangeleverd, dan kun je zelfstandig - of op verzoek van Aedes - een heraanlevering doen. Wij adviseren je hierbij gebruik te maken van de Excel-invulhulp (sjabloon Aedes-benchmark).

Vul bijdrage Vestia-leningruil in bij Andere lasten

Indien jouw corporatie leningen heeft geruild met Vestia dan heb je een éénmalige kostenpost in de jaarrekening opgenomen. Specificeer deze bij de overige bedrijfslasten in de rubriek Andere lasten.

Wij zien dat een groot aantal corporaties dit vergeet. In die gevallen kunnen wij de Vestia-bijdrage niet van de beïnvloedbare bedrijfslasten afhalen en krijgt jouw corporatie ten onrechte een slechte score bij het prestatieveld Bedrijfslasten.

Belangrijk is wel dat je naast de Vestia-bijdrage geen andere kosten rubriceert op de post Andere lasten! Deze andere kosten kun je onder de rubriek Incidentele kosten overige bedrijfslasten invullen.

Vennootschapsbelasting

De splitsing van de vennootschapsbelastingslast, zoals in de dVi staat verantwoord in 4 posten (lopend jaar, voorgaand jaar, mutatie actieve en mutatie passieve latentie), is cruciaal in de Aedes-benchmark én bij het bepalen van het huishoudboekje.

Uit analyse blijkt dat bij 25% van de corporaties de 4 posten samen niet aansluiten op de totale vennootschapsbelasting in de dVi. Waarschijnlijk heeft er een invoerfout of cijferomdraaiing plaatsgevonden. Controleer daarom of de 4 posten samen aansluiten op de totale vennootschapsbelasting in de dVi.

Saldo investering woningverbetering

Bij meerdere corporaties blijkt dat het opgegeven saldo investeringen woningverbetering met meer dan 10% afwijkt van de in de dVi opgenomen investeringskasstroom. Wij adviseren je te controleren of het totaal van de investeringen woningverbetering (nagenoeg) aansluit bij de kasstroom verbeteruitgaven volgens de dVi post 3.3.

Zijn er verschillen? Analyseer deze intern voordat je de benchmarkdata instuurt. Door het tijdsverschil tussen kosten en uitgaven is een 1 op 1 aansluiting niet noodzakelijk, maar verschillen groter dan 10% zijn niet gewenst.

Overige aandachtspunten:

  • Let op dat je de uitsplitsing posten Overige bedrijfslasten uitsluitend invult met de aan de beïnvloedbare bedrijfslasten-functies toegerekende bedrijfslasten. Neem de categorale kosten hier niet op!
  • Vul de uitsplitsing van de Overige bedrijfslasten volledig in (laat geen onderdelen leeg).
  • Check de aansluiting van het aantal vhe in het onderhoudscontextbestand met de woz-bezitstabel.
  • Wil je inzicht hebben in de nieuwbouwkosten ten opzichte van andere corporaties? Lever dan de nieuwbouwkosten op eenheidsniveau aan. Het model geeft geen foutmelding als je de kosten op complexniveau aanlevert. Maar doordat er grote verschillen in prijzen en m2 in een complex bestaan, neemt de verdieping nieuwbouw uitsluitend data van individuele eenheden mee.

Controle verzending Aedes-benchmark

Controleer na de verzending van jouw Aedes-benchmark rapportage altijd de status hiervan onder kopje status van aanlevering in het SBR-wonen portaal. De verzending is pas succesvol wanneer status afgerond toont. Voor vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk van SBR-wonen.

Foutmelding bij post inhuur van personeel

In de tabel uitsplitsing posten overige bedrijfslasten krijg je bij de post inhuur/respectievelijk inleen van personeel ten onrechte een foutmelding als je ook inhuurkosten hebt voor vastgoedontwikkeling, onderhoud en leefbaarheid. Je kunt deze foutmelding negeren en de gegevens invullen conform de Excel-invulhulp (sjabloon Aedes-benchmark). Voor meer informatie zie de Q&A in de kennisbank van SBR-wonen.

Aanleverdata Aedes-benchmark 2022

Doet jouw corporatie dit jaar (weer) mee aan de Aedes-benchmark? Dan is het van belang dat je de gegevens op tijd aanlevert. De deadline voor het aanleveren van de gegevens voor Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering via het portaal van SBR-wonen is 15 augustus. 

Vragen?

Veel gestelde vragen, een handleiding en Excel-invulhulp voor de aanlevering van de Aedes-benchmark 2022 is te vinden op de kennisbank van SBR-wonen. Ook kan je op deze pagina contact opnemen met de servicedesk van SBR-wonen. Inhoudelijke vragen over de Aedes-benchmark kun je stellen via [email protected].