‘Een gelijkwaardig partnerschap met onderhoudsbedrijven levert inzicht en winst op’

Experts
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Peggy van Bavel is senior contractmanager bij WonenBreburg, een corporatie die 26.000 wooneenheden in Breda en Tilburg beheert. Zij is enthousiast over de grote voordelen van leveranciersmanagement. Op 19 april deelt zij haar ervaringen in de masterclass Levensduur onderhoud door goed opdrachtgeverschap.

Wat houdt jouw werk in en waarom is dat relevant voor deze masterclass?

‘Bij WonenBreburg zorgen de contractmanagers in eerste instantie voor de inkoopcontracten met leveranciers. Dat contract is belangrijk, maar de waarde ligt in wat daarna komt: het leveranciersmanagement. Je bepaalt wat je wilt bereiken door de samenwerking met een leverancier en wat voor soort relatie daarvoor nodig is.’

‘In 2015 startten wij met Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor schilderwerk en sinds 2020 hebben wij 7 strategische partners voor gevelonderhoud. Een strategische gevelpartner is verantwoordelijk voor de totale gevel, voor kwaliteit en kosten. Niet alleen van schilderwerk, maar ook van voegwerk, gevelbekleding en verduurzaming. In de masterclass neem ik dit strategisch gevelpartnerschap als voorbeeld en laat ik ook een van onze partners aan het woord. Wij trekken ons namelijk aan elkaar op om onze doelen te behalen. Daardoor wordt het een duurzame relatie.’

Kijk ook eens bij

Hoe werkt RGS in deze partnerschappen?

‘Je houdt met de Total Cost of Ownership (TCO)-benadering rekening met de kosten voor de totale levensduur. We zitten nu in het zevende jaar na invoering van deze methode. 7 jaar is precies de lengte van een onderhoudscyclus; we hebben al ons bezit nu een keer in onderhoud gehad. We weten nu goed wat de volgende cyclus gaat kosten. De Aedes-benchmark biedt inzicht in uitgaven van corporaties en maakt vergelijken mogelijk, zodat we ook onderling in gesprek kunnen gaan over onderhoudskosten.’

Lees verder onder de quote.

Kijk ook eens bij
Wij weten precies wat de volgende onderhoudscyclus gaat kosten
Peggy van Bavel
Peggy van Bavel
Senior contractmanager bij WonenBreburg

Wat brengt het jullie?

‘We zijn samen met onze 7 partners een collectief. Iedereen moet zorgen dat hij sterk en up-to-date is. Doordat we gelijkwaardige partners zijn, doen zij proactief suggesties. Ze denken echt mee, ook over veiligheid, betaalbaarheid voor huurders, esthetiek en duurzaamheid. Met hun kennis en kunde hebben zij enorme toegevoegde waarde.’

En wat is het voordeel voor de gevelpartners?

‘Zij zagen hierin allemaal de kans om zich van schildersbedrijf door te ontwikkelen tot onderhoudsbedrijf. Ze zijn ieder gekoppeld aan een wijk. Daardoor weten ze precies welk werk eraan komt, kunnen zij beter een planning maken en voorkomen ze ad hoc-werk. Ze overleggen onderling over planningen en zijn verbonden met het wijkteam, waarin ook de projectleider, woonconsulent en buurtbeheerder zitten. Ook hun medewerkers zijn trots op de samenwerking. Ik zie gedrevenheid.’

Waarom raad je collega-corporaties deze masterclass aan?

‘Corporaties acteren vaak nog alleen op inkoop, prijs en kwaliteit. Maar door volop in te zetten op de relatie en samenwerking met je leveranciers, kun je werken aan gezamenlijke doelstellingen zoals continuïteit, kennisdeling, innovatieve oplossingen. Daarmee creëer je meerwaarde. In deze tijd van personeels- en materiaalschaarste zien we een duidelijke winst dankzij deze aanpak. Sta dus open voor een partnership, want dat is key om het maximale uit beide ondernemingen te halen. In de masterclass zie je daarvan een prachtig voorbeeld.’