Aedes-benchmark

Informatie over het aanleveren van gegevens voor de Aedes-benchmark 2022

Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel

Voor het prestatieveld Huurdersoordeel vragen we corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. Met het huurdersonderzoek kun je informatie aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. 

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). De dVi-uitvraag is aangevuld met de uitvraag voor de Aedes-benchmark. Vanaf dit jaar dien je alle gegevens voor het prestatieveld bedrijfslasten in via de SBR-wonen portal. Aanleveren van de gegevens kan tot en met 15 augustus, maar wij adviseren om dit tegelijk met de dVi2021 in te dienen.

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid

Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit 3 deelscores: de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de CO2-uitstoot van gasverbranding. Wij vragen corporaties hiervoor gegevens aan te leveren.

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit 3 deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit:

  • Het aanleveren van gegevens voor de instandhoudingskosten verloopt dit jaar volledig via de SBR-wonen portal. Je kunt de gegevens tot en met 15 augustus 2022 aanleveren, maar wij adviseren dit tegelijk met de dVi2021 aan te leveren. Lees meer over het aanleveren voor het prestatieveld bedrijfslasten en instandhoudingskosten.
  • Het aanleveren van gegevens voor de technische woningkwaliteit verloopt via het prestatieveld Duurzaamheid. De technische kwaliteit wordt namelijk berekend/bepaald aan de hand van de energiescore (EP2, voorheen EI).
  • Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit lees je meer informatie bij het prestatieveld Huurdersoordeel. Indien je deelneemt aan het prestatieveld huurdersoordeel worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het prestatieveld Onderhoud & verbetering. 

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit 3 deelscores: beschikbaarheid, betaalbaarheid en het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). 

Nieuwbouw

De verdieping Nieuwbouw geeft inzicht in de investeringskosten van nieuwbouwwoningen. In 2022 kun je de investeringsspecificatie inleveren in de SBR-wonen portal  door het uploaden van het CSV-bestand.