Mijlpalen Aedes-benchmark 2021

Nieuws Nieuws · 15 maart 2021
Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Doet uw corporatie dit jaar weer mee aan de Aedes-benchmark? Dan is het van belang dat u de gegevens tijdig aanlevert. We hebben alle aanleverdata op een rij gezet. Inclusief de periode waarop uw corporatie de resultaten ontvangt.

Aanleverdata

30 juni 2021

Aanleveren kan vanaf begin april.

31 juli 2021

Deadline gegevens Duurzaamheid (SHAERE)
Aanleveren kan vanaf 1 juni.

19 augustus 2021

Deadline gegevens Huurdersonderzoek
Aanleveren kan vanaf 7 juni.

31 augustus 2021

Deadline gegevens Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering en Verdieping Nieuwbouw via Aedes-benchmarkportaal en SBR Wonen-portaal (Aedes-Benchmark)
Aanleveren kan vanaf 1 juli.

Terugkoppeling en resultaten

23 september 2021

Terugkoppeling concept benchmarkresultaten naar corporatie

15 oktober 2021

Terugkoppeling letters (ABC's) naar corporaties

18 november 2021

Publicatie Aedes-benchmark 2021 (openbaar)

18 november 2021

Start benchlearningprogramma 2021-2022