‘Mooie woorden praktisch vertalen naar concrete besparingsmogelijkheden’

Experts
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Hoe krijg je inzicht in de kosten van jouw woningcorporatie? Wat zijn de grootste kostenposten? En wat kun je met deze informatie doen? Tijdens de masterclass op 14 april 2022 vertelt Hank Herfkens hoe hij corporaties helpt inzicht te krijgen en besparingen te organiseren.

Hoe help je woningcorporaties?

‘Ik werk voor Wereldstad, een projectenbureau die haalbaarheidsonderzoeken uitvoert voor woningcorporaties en hun opgaven. Vaak zijn er ook andere partners betrokken bij die opgaven. Wij zoeken naar het beste plan voor de minste euro’s, op basis van een geautomatiseerd model, en we versnellen de processen. Vooral de opgave rond verduurzaming van corporatiebezit is complex. Er is weinig geld en de ambities zijn hoog. Hoe zorgen we dat die plannen al vroeg getoetst kunnen worden op haalbaarheid? Iedereen wil een supergeïsoleerde woning, maar is dat haalbaar en verstandig? Als dat niet zo is, kun je daar beter in een vroeg stadium achter komen. Anders is het verspilling.’

Hoe bied je grip op bedrijfslasten?

‘We ontwikkelden de Aedes Total Cost of Ownership (TCO)-tool, een instrument dat inzicht geeft in de totale kosten als gevolg van een investering. Daarmee verleggen we het accent van de korte naar de lange termijn. Het model is voorzien van een database op basis van de Aedes-benchmarkcijfers. Die laten al 7 jaar zien hoe corporaties presteren en opereren, en gelden als referentiekader. Een van de onderdelen van de total costs zijn bedrijfslasten, ofwel organisatiekosten. De grootste kans om daar te besparen ligt in de ontzuiling van je organisatie. Door betere plannen en betere informatie-uitwisseling tussen strategie, tactiek en operatie kun je faalkosten reduceren.’

Lees verder na de quote.

Kijk ook eens bij
De grootste besparingskans ligt in de ontzuiling van je organisatie
Hank Herfkens
Hank Herfkens
Directeur-eigenaar Wereldstad

Hoe hangt kostenbesparing samen met opdrachtgeverschap?

‘De rolverdeling tussen corporaties en bouwpartners verandert. De corporatie gaat meer regie voeren en minder zelf doen. Eerder was het nog wel eens zo dat een bouwpartner werk van de corporatie ging herhalen. Door goed opdrachtgeverschap kun je processen efficiënter inrichten, wat die kostenbesparing oplevert. Dat is makkelijk gezegd, maar het hangt ook samen met cultuur en gedrag. Je wilt loslaten, maar tegelijk grip houden. Dat is het moeilijkste wat er is.’

Wat kunnen corporaties concreet tijdens deze masterclass leren?

‘In de masterclass leer je hoe je nou die mooie woorden en abstracte termen down to earth gaat organiseren in je organisatie. De TCO-tool is daarbij je financiële geweten. Ik werk met een integrale benadering: vanuit een helikopterview kijk ik naar alle pijlers binnen jouw organisatie. Alle prestatievelden uit de benchmark komen aan de orde, en vervolgens kun je inzoomen op een specifiek veld. Je krijgt daarbij praktische handvatten om aan de slag te gaan met vermindering van bedrijfslasten.’