Nieuwbouw versnellen met benchmark-resultaten

Expert
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie

De resultaten uit de jaarlijkse Aedes-benchmark geven corporaties een beeld van waar ze staan. Maar hoe ga je praktisch aan de slag met die resultaten? Om corporaties op weg te helpen, organiseert Aedes benchaction-sessies waarin we best practices delen. Op 12 juni is de benchaction-sessie Nieuwbouwopgave in de praktijk. Hans Peter van Leeuwen van Woonstede is een van de sprekers.

‘Net als veel andere corporaties hebben wij last van stikstofprocedures, bezwaar van omwonenden, hoge bouwkosten en stijgende rente. Allemaal factoren waardoor de woningbouw vertraagt. Toch is het ons de afgelopen jaren gelukt meer sociale huur te bouwen dan de prognoses.’

Met de gemeente om tafel

‘Uit een eerdere benchmark bleek dat we als corporatie toch een beetje langs de zijlijn stonden. Een gemeente kijkt al snel naar bouwers als het gaat om nieuwbouw, corporaties zijn dan niet de eerste partij. Dit omdat veel marktpartijen ook de benodigde gronden in eigendom hebben. Woonstede heeft daarom ingezet op versterking van de relaties met de gemeente, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Dit hebben gedaan door uit te leggen hoe we werken en te concluderen dat de inwoners van de gemeente, onze huurders zijn. We weten elkaar inmiddels goed te vinden en de lijnen zijn kort en helder.’

Capaciteit reserveren

‘Overal in Nederland speelt een capaciteitsprobleem, bij gemeenten en bij bouwers. Met bouwers maken wij meerjarige afspraken. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we capaciteitsproblemen beperken. Samen met de gemeente hebben we een taskforce opgericht om die capaciteitsproblemen het hoofd te bieden en om de versnelling van de sociale opgave te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat de gemeente capaciteit reserveert voor projecten van corporaties of ermee in te stemmen dat externe bureaus bij voorbeeld een bestemmingsplanschrijven. Door die capaciteit te koppelen aan aanpassing van een bestemmingsplan kan de gemeente vrij goed inschatten hoeveel capaciteit er voor een bepaald project nodig is.

Alle corporaties lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Ik wil niet zeggen dat wat bij ons mooie resultaten oplevert, automatisch een oplossing is voor andere corporaties. Maar door best practices met elkaar te bespreken, raak je wel geïnspireerd en kun je kijken hoe iets voor jouw situatie kan werken. In de benchaction-sessie geven we je praktische handvatten.’