Nieuwe benchmarkindicatoren wijzen de weg in klimaatopgave

Nieuws Nieuws · 12 april 2022
Experts
Kathalijne van den Brekel
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Het Klimaatakkoord vraagt, zoals bekend, ook veel inzet van woningcorporaties. Daarom is de rekenmethodiek om energielabels vast te stellen gewijzigd, en zijn de indicatoren voor duurzaamheid in de Aedes-benchmark herzien. ‘In de masterclass op 10 mei 2022 leer je hoe je met deze nieuwe indicatoren concreet aan de slag gaat’, vertelt Aedes-adviseur Pauline Poeze.

Kun je in het kort de uitdagingen voor de corporatiesector schetsen?

‘Corporaties moeten samen ruim 2,4 miljoen huurwoningen verduurzamen. De oude afspraak was dat de corporatiesector samen gemiddeld energielabel B zou behalen. Uit het Klimaatakkoord en de prestatieafspraken voor afschaffing van de verhuurderheffing volgen echter nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over het versneld aardgasvrij maken van woningen. Ook is er de nieuwe isolatiestandaard, die de maximale warmtevraag voor elke woning aangeeft. Deze standaard geeft duidelijke doelen voor woningisolatie.’

Hoe zijn de benchmarkindicatoren voor duurzaamheid veranderd?

‘In 2021 is het beoordelingskader voor het prestatieveld Duurzaamheid opnieuw vastgesteld. Het prestatieveld bestaat uit 3 deelscores: de nieuwe energielabelwaarde, de isolatieprestatie en de directe CO2-uitstoot. De isolatieprestatie is nieuw en sluit aan bij de nieuwe isolatiestandaard. Ook is de indicator directe CO2-uitstoot beperkter dan die was. Eerder ging dat om de volledige CO2-uitstoot. Focus op directe uitstoot past beter bij de opgave voor corporaties uit het Klimaatakkoord, en bij het doel om van het gas af te gaan.’

Lees verder onder de quote.

Kijk ook eens bij
De indicatoren zijn nieuw, maar we delen in de masterclass al 2 krachtige voorbeelden
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Aedes-adviseur Sectorontwikkeling

Wat kunnen corporaties leren in deze masterclass?

‘We vertellen in deze masterclass meer over de uitdagingen voor onze sector. Daarbij leggen we uit wat de nieuwe indicatoren precies betekenen en hoe we ermee gaan werken. Het is nieuw, maar toch hebben we al 2 mooie voorbeelden van corporaties die hiermee aan de slag zijn. Ymere is een grootstedelijke corporatie die al volop bezig is met de isolatiestandaard. Zij noemen het de "verschuiving van labeldenken naar de Standaard" en vertellen hoe je dat binnen de bedrijfsvoering een plek kunt geven.’

‘Het tweede voorbeeld komt van Wold & Waard, een landelijke corporatie. Zij delen hoe zij directe CO2-uitstoot verminderen. Door middel van hybride warmtepompen verminderen ze al langere tijd het gasverbruik. Het is een krachtig voorbeeld van hoe je de opdracht tot uitstootreductie handen en voeten geeft, in plaats van je afhankelijk van je omgeving opstellen.’

Hoe hangen isolatie en van het gas afgaan samen?

‘Het is interessant om te zien dat er interactie is tussen de 2 indicatoren. Want om directe CO2-uitstoot te verminderen, is de warmtevraag – bijvoorbeeld in het verhaal van Wold & Waard – leidend. Zij kijken dus niet alleen naar gas, maar ook naar isolatie. En Ymere maakt, naast de verschuiving van labeldenken naar de Standaard, ook een stroomschema voor de keuze van installaties.’

Als een corporatie hiermee aan de slag gaat, dan…

‘…verbetert het je prestaties bij de volgende benchmark. En je leert van de voorbeelden van andere corporaties.’