Ook tijdens wooncrisis houden corporaties dienstverlening in stand

Nieuws Nieuws · 18 november 2021
Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Het tekort aan woningen neemt nog dagelijks toe. De verduurzamingsopgaven nemen toe en het aantal verhuisbewegingen neemt daarentegen flink af. De woningmarkt piept en kraakt. In dit spanningsveld zijn de medewerkers van corporaties dagelijks bezig om hun huurders goede en betaalbare woonruimte te bieden. Ondanks de grote opgaven en uitdagingen waar corporaties voor staan, hebben de huurders hen in 2021 - net zoals het voorgaande jaar - beoordeeld met gemiddeld een 7,6. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Gedurende het hele jaar meten de corporaties de waardering van hun diensten door nieuwe huurders, vertrekkende huurders en huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend. Eens per jaar worden deze rapportcijfers gepresenteerd, als onderdeel van de Aedes-benchmark.

Voor de 3 huurdersgroepen geldt dat ze allen de dienstverlening van corporaties hetzelfde hebben beoordeeld als het jaar ervoor en dat deze scores heel goed zijn.

3 diagrammen die het huurdersoordeel laten zien voor nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders sinds 2014

Dit jaar hebben 395.000 huurders zich uitgesproken over 258 corporaties. Ondanks dat de gemiddelde sectorcijfers gelijk zijn gebleven, komen er ook enkele aandachtspunten voor de corporaties uit naar voren.

Aandachtspunten

Zo is de waardering van de grootste corporaties door nieuwe huurders een tiende procentpunt afgenomen naar 7,6. Kritieke succesfactoren voor nieuwe huurders zijn heldere afspraken en het managen van verwachtingen, ook ná de sleuteloverdracht. Kleine corporaties werden door de nieuwe huurders gewaardeerd met zelfs een 8,1!

Zittende huurders met een reparatieverzoek waren het afgelopen jaar wat vaker ontevreden over de afhandeling van de klacht. Opvallend hierbij is dat de monteurs zeer hoog gewaardeerd werden, met tot zelfs 9,1 als rapportcijfer. Persoonlijk contact, helderheid over het proces en vooral de snelheid van de reparatie dragen bij aan de goede ervaring van huurders.

Vertrekkende huurders hebben graag persoonlijk contact met de corporatie. In 2020 was dat door contactbeperkende maatregelen minder mogelijk als gevolg waarvan de score in de benchmark negatiever was. In 2021 werd er geleidelijk aan weer meer mogelijk, en mede daardoor zien we het aandeel ontevreden vertrekkende huurders weer afnemen.

Kijk ook eens bij
Terugkerende aandachtpunten zijn het maken van heldere afspraken, communicatie en persoonlijk contact. Samen maken of breken ze het vertrouwen van huurders in hun corporatie. Met die aandachtspunten gaan we samen met onze leden aan de slag, zodat het gemiddelde cijfer volgend jaar mogelijk nog hoger uitvalt.
Portretfoto Martin van Rijn
Martin van Rijn
Voorzitter Aedes

Over de Aedes-benchmark

Aedes brengt voor het achtste jaar op een rij de Aedes-benchmark uit. De benchmark is een vaste waarde geworden voor de corporatiesector. Niet alleen geeft het een beeld van de prestaties en de uitdaging van de corporaties tezamen, het is ook een instrument waarmee de sector zichzelf verder kan ontwikkelen.