Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De letter wordt bepaald door alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score en de overige een derde een B-score. 

De klassegrenzen in 2022 staan in onderstaande tabel. Tussen haakjes staan de klassegrenzen van 2021.

Deelscore Klassegrenzen Letter A Klassegrenzen Letter B Klassegrenzen Letter C
Bedrijfslasten Tot € 835 (803) € 835 (803) tot € 965 (908) Vanaf € 965 (908)

Rekenvoorbeeld

De Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten van corporatie X zijn € 850 per huurwoning. Dit leidt tot een letter B voor deze deelscore. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld.