Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

De letter wordt bepaald door alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score en de overige een derde een B-score. 

De klassegrenzen in 2021 staan in onderstaande tabel. Tussen haakjes staan de klassegrenzen van 2012.

Deelscore Klassegrenzen Letter A Klassegrenzen Letter B Klassegrenzen Letter C
Bedrijfslasten Tot 803 (780) euro 803 (780) euro tot en met 908 (908) euro Vanaf 909 (909) euro

Rekenvoorbeeld

De Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten van corporatie X zijn 850 euro per huurwoning. Dit leidt tot een letter B voor deze deelscore. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld.