Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De letter wordt bepaald door alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende derde corporaties krijgt een C-score en de overige een derde een B-score. 

De klassegrenzen van de Aedes-benchmark 2023 staan in onderstaande tabel. Tussen haakjes staan de klassegrenzen van vorig jaar.

De beïnvloedbare bedrijfslasten komen voor de gehele sector gemiddeld uit op € 928 per gewogen vhe.

Deelscore Klassegrenzen Letter A Klassegrenzen Letter B Klassegrenzen Letter C
Bedrijfslasten Tot € 890 (835) € 890 (835) tot € 1013 (965) Vanaf € 1013 (965)

Rekenvoorbeeld

De beïnvloedbare bedrijfslasten van corporatie X zijn € 930 per gewogen vhe. Dit leidt tot een letter B voor het prestatieveld bedrijfslasten.