Aedes-benchmark

Toelichting letters prestatieveld Duurzaamheid

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Voor de 3 indicatoren worden eerst afzonderlijk alle corporatieresultaten van laag naar hoog gesorteerd. Vervolgens zijn de corporaties verdeeld in 3 groepen met een (nagenoeg) gelijk aantal corporaties in iedere groep. De eerste groep corporaties met relatief lage waarden op de indicator, krijgt de letter A toegekend. De laatste groep corporaties met relatief hoge waarden op de indicator, krijgt de letter C toegekend. De corporaties in de overige groep krijgen een B als deelletter.

De klassegrenzen voor 2023 staan in onderstaande tabel:

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Isolatieprestatie Tot en met 35,5 kWh/m2 35,6 tot en met 42,5 kWh/m2 Vanaf 42,6 kWh/m2
Energetische prestatie Tot en met 177,0 kWh/m2 177,1 tot en met 191,0 kWh/m2 Vanaf 191,1 kWh/m2
CO2-uitstoot Tot en met 17,5 kg/m2 17,6 tot en met 19,3 kg/m2 Vanaf 19,4 kg/m2

De eindletter voor het prestatieveld Duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van de 3 deelletters. Hieronder staat hoe de eindletter is afgeleid op basis van de verschillende combinaties van de deelletters. 

Een A: 3x een A, of 2x een A en een B 
Een B: 3x een B, of 2x een B en een A/C, of 2x een A en een C, of 2x een C en een A, of een A en een B en een C
Een C: 3x een C, of 2x een C en een B