Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De aanlevering in 2023 (boekjaar 2022) verloopt via de aanlevering van de dVi en de Abm en wel via SBR-wonen. De aanlevering van de gegevens via de SBR-portal, in aanvulling op de dVi aanlevering, is nodig om een goede, onderlinge vergelijking te maken van de data van de corporaties, de uitkomsten te kunnen analyseren, en ook om de niet-beïnvloedbare lasten in beeld te krijgen.

Sinds de vorige benchmark (boekjaar 2021) zijn er geen sprake ruisfactoren meer. Verder is de methode om de bedrijfslasten te berekenen gelijk aan de benchmark van vorige jaren.

Nieuw is de categorale uitvraag van de bedrijfslasten. Dit is een aanvulling op de al jaren aangeleverde functionele specificatie van de bedrijfslasten. Deze aanvulling levert meerwaarde op voor de benchlearning.  

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Bedrijfslasten

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Beinvloedbare bedrijfslasten (op basis van functioneel model) Totaal (in EUR per gewogen vhe) van de primaire activiteit van de corporatie. Dit gaat om de beheerlasten vanwege exploitatie vastgoedportefeuille, toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit, de kosten van leefbaarheid en de overige organisatiekosten en wel na aftrek van de door de corporatie niet-beïnvloedbare belastingen en heffingen. dVi en de via de SBR-portal geïnventariseerde niet-beïnvloedbare bedrijfslasten alsmede de kostenverdeelstaat van categoraal naar functioneel Verslagjaar (dVi) 2022