Wijziging aanleveren gegevens Aedes-benchmark

Nieuws Nieuws · 24 juni 2021
Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en de verdieping Nieuwbouw van de Aedes-benchmark 2021 gaat er iets veranderen in de manier van aanleveren van gegevens. Deze levert u vanaf dit jaar aan via het SBR-wonen portaal.

Via dit SBR-wonen portaal levert u de SBR-wonen rapportage aan. Die bestaat uit de dVi2020 (wettelijk verplicht) en de Aedes-benchmark (facultatief). Wilt u ook dit jaar meedoen aan de Aedes-benchmark? Dan stuurt u de gegevens voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en de verdieping Nieuwbouw mee met deze SBR-wonen rapportage.

Update 23 juni 2021

Wij ontvingen veel vragen over het aanleveren van gegevens voor de dVi en de Aedes-benchmark. Daarom ontwikkelden wij een schema en in Excel een overzicht voor het aanleveren van de gevraagde gegevens voor beide portals en hebben we de antwoorden op veel gestelde vragen op een rijtje gezet.

Deze 3 hulpmiddelen verduidelijken het aanleveren van uw gegevens via het SBR-wonen portaal en het Aedes-benchmark portaal.

Eerder aanleveren

Het aanleveren van de gegevens via het SBR-wonen portaal betekent dat u de gegevens voor de Aedes-benchmark kunt aanleveren vanaf moment dat SBR-portaal geopend is. Deze wijziging draagt bij aan het versimpelen van de aanlevermethode en het terugdringen van administratieve lasten voor corporaties.

Het SBR-wonen portaal gaat begin april open voor het aanleveren van de dVi en de gegevens voor de Aedes-benchmark. De deadline voor het aanleveren van de dVi2020 is uiterlijk 30 juni 2021. Na 30 juni blijft het SBR-wonen portaal open voor het aanleveren van de gegevens voor de Aedes-benchmark. Maar het advies is om de gegevens tegelijk met de dVi aan te leveren.

Aedes-benchmarkgegevens

De Aedes-benchmarkgegevens die u via de SBR-wonen portaal kunt aanleveren zijn onder andere:

  • Effect ruisfactor toegerekende rentekosten
  • Totaal niet-beïnvloedbare kosten
  • Onderhoudskosten en stichtingskosten per Verhuureenheid (vhe)

Om welke gegevens het exact gaat ziet u in het definitieve gegevensmodel dVi2020 op het tabblad Aedes-benchmark. U vindt deze op de website van SBR-wonen. Binnenkort verschijnen op de kennisbank ook de uitgebreide handleidingen voor het aanleveren van de gegevens voor de dVi2020 en de Aedes-Benchmark.

Aedes-benchmark portaal

Het benchmarkaedes.nl portaal blijft bestaan voor de controle van de gegevens en voor nadere analyses en vergelijkend inzicht voor de verdieping Nieuwbouw. Ook voor het benchlearningprogramma vragen we aanvullende gegevens over onder andere overige bedrijfslasten, personeelskosten en stichtingskosten.

Aanleverdata Aedes-benchmark 2021

Het totaaloverzicht van de aanleverdata voor de Aedes-benchmark 2021 is voor u op een rij gezet. Uitgebreide informatie over het aanleveren van alle gegevens volgt binnenkort.