Vragenlijst in begrijpelijke taal voor deelscores en indicatoren Huurdersoordeel

Nieuws Nieuws · 20 juni 2022
Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Voor het huurdersonderzoek van de Aedes-benchmark maken we vanaf 1 januari 2023 gebruik van een vragenlijst voor deelscores en indicatoren in begrijpelijke taal. Zo worden de vragen begrijpelijker en toegankelijker om te beantwoorden. Dit zorgt voor onderzoek waaraan zoveel mogelijk huurders kunnen meedoen.

Begrijpelijke taal

Vanuit de werkgroep Huurdersoordeel en de onderzoeksbureaus is het verzoek gekomen om de vragen, zoals die nu aan huurders gesteld worden, te herschrijven in begrijpelijke taal. Aedes heeft daarvoor Bureau Taal ingeschakeld, een bureau gespecialiseerd in het schrijven van teksten in begrijpelijk en eenvoudig Nederlands.

Een afvaardiging van de werkgroep Huurdersoordeel heeft samen met Bureau Taal de vragen herschreven en deze aan de werkgroep en onderzoeksbureaus voorgelegd. De definitieve vragen staan nu in begrijpelijk Nederlands, met behoud van de bedoeling van de vraag. Vergelijking met voorgaande jaren blijft daarmee mogelijk.

Kijk ook eens bij

Vanaf 1 januari 2023

De nieuwe vraagstelling van de deelscores en indicatoren gelden vanaf 1 januari 2023. De periode tussen september 2022 en 1 januari 2023 wordt gezien als een overgangsperiode, waarin de vragenlijst al toegepast mag worden. De resultaten van het huurdersonderzoek worden gebruikt voor het prestatieveld Huurdersoordeel en het prestatieveld Onderhoud & Verbetering.