Webinars resultaten benchmark 2022

Nieuws Nieuws · 13 september 2022
Expert
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie

Benieuwd naar de resultaten van de Aedes-benchmark 2022? Meld je dan aan voor de startwebinar op dinsdag 29 november 2022. We presenteren de nieuwste resultaten van de 5 prestatievelden en de verdieping nieuwbouw vanuit een professionele studio. Zo krijg je op hoofdlijnen inzicht in de prestaties van corporaties.

Daarna volgen er 6 verdiepende webinars op donderdag 6 december en donderdag 13 december 2022. Per webinar staat 1 van de 5 prestatievelden of de verdieping nieuwbouw centraal. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Ben je erbij? Meld je dan direct aan!

Klik hieronder op de titel van de betreffende webinar en je komt op de pagina waar je je kunt aanmelden als je bent ingelogd.

Dinsdag 29 november 2022

Tijdens de verdiepende webinars over de prestatievelden en de verdieping nieuwbouw is er meer tijd om in te gaan op het doel, de resultaten en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Ook hier is er ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Dinsdag 6 december 2022

  • Webinar prestatieveld Huurdersoordeel (10.00 – 11.30 uur)
    Het prestatieveld Huurdersoordeel geeft op 3 klantprocessen aan hoe huurders de dienstverlening waarderen. Bij het betrekken van een nieuwe woning (deelscore Nieuwe huurders), bij het vertrek uit een woning (deelscore Vertrokken huurders) en bij reparatieverzoeken (deelscore Huurders met reparatieverzoek).
  • Webinar prestatieveld Bedrijfslasten (12.30 - 14.00 uur) 
    Het prestatieveld Bedrijfslasten vergelijkt de kosten die woningcorporaties maken voor de bedrijfsvoering, exclusief onderhoudskosten. Het prestatieveld bestaat uit 1 deelscore met 1 indicator: geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De indicator is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi). 
  • Webinar prestatieveld Duurzaamheid (15.00 - 16.30 uur) 
    Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave waaraan woningcorporaties in grote mate bijdragen. Dit prestatieveld maakt sinds 2016 onderdeel uit van de Aedes-benchmark en bestaat uit 3 deelscores: isolatieprestatie, energetische prestatie en CO2-uitstoot.

Dinsdag 13 december 2022

Wat houdt de Aedes-benchmark in?