Webinars resultaten benchmark 2021

Nieuws Nieuws · 14 december 2021
Expert
Kathalijne van den Brekel
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie

Benieuwd naar de resultaten van de benchmark 2021? Meld je dan aan voor het startwebinar op 23 november 2021. Net als vorig jaar presenteren we de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio.

Tijdens het startwebinar op 23 november 2021 komen de benchmarkresultaten vanuit de sector aan bod. Daarna volgen op 7 en op 14 december 6 verdiepende webinars over de 5 prestatievelden en de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Dinsdag 23 november 2021

 • Startwebinar over de sectorale benchmarkresultaten (10.00 - 12.00 uur) 
  Tijdens het startwebinar bespreken we, samen met onder andere Aedes-voorzitter Martin van Rijn, programmamanager Vernon Daal en klankbordgroepleden Jacco Maan, directeur-bestuurder bij Vidomes en Arnold Pureveen, bestuurder Woonzorg Nederland, de resultaten van de 5 prestatievelden. Ook duiden we opvallendheden en trendlijnen.

Startwebinar gemist?

Dinsdag 7 december 2021

 • Webinar prestatieveld Huurdersoordeel (10.00 - 11.30 uur) 
  Het prestatieveld Huurdersoordeel geeft op 3 klantprocessen aan hoe huurders de dienstverlening waarderen. Bij het betrekken van een nieuwe woning (deelscore Nieuwe huurders), bij het vertrek uit een woning (deelscore Vertrokken huurders) en bij reparatieverzoeken (deelscore Huurders met reparatieverzoek). Tijdens het webinar kijken we naar de resultaten en zoomen in op wat we kunnen doen om de volgende stap te maken in klanttevredenheid.  
 • Webinar prestatieveld Bedrijfslasten (12.30 - 14.00 uur)  
  Het prestatieveld Bedrijfslasten vergelijkt de kosten die woningcorporaties maken voor de bedrijfsvoering, exclusief onderhoudskosten. Het prestatieveld bestaat uit één deelscore met één indicator: geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De indicator is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi). In het webinar lichten wij de uitkomsten toe. Ook gaan wij in op trends en of de ontwikkeling van de bedrijfslasten naar verwachting zal bijdragen aan de punten uit de Actieagenda Wonen.
 • Webinar prestatieveld Duurzaamheid (15.00 - 16.30 uur) 
  Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave waaraan woningcorporaties in grote mate bijdragen. Daarom maakt dit prestatieveld sinds 2016 onderdeel uit van de Aedes-benchmark. Het prestatieveld bestaat vanaf dit jaar uit 3 deelscores: isolatieprestatie, energetische prestatie en directe CO2-uitstoot. In het webinar lichten we deze indicatoren toe. En bespreken we het Klimaatakkoord, de invoering van de NTA8800 en andere beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op het verduurzamen van het bezit vanaf 2021.

Dinsdag 14 december 2021

 • Webinar prestatieveld Onderhoud & Verbetering (10.00 - 11.30 uur) 
  Het prestatieveld Onderhoud en verbetering bestaat uit 3 deelscores: Instandhoudingskosten, Technische woningkwaliteit en door de huurder Ervaren woningkwaliteit. Deze 3 deelscores geven gezamenlijk de onderhoudsprestaties van een woningcorporatie weer. In het webinar gaan wij in op onderhoud in het coronajaar 2020 en delen wij met je in welk type bezit een investering zowel energetisch als emotioneel het meest rendeert.
 • Webinar verdieping Nieuwbouw (12.30 - 14.00 uur) 
  De verdieping Nieuwbouw geeft inzicht in het aantal, de kenmerken en stichtingskosten van de door corporaties gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Het primaire doel is: corporaties de mogelijkheid te geven te leren van de realisatie van nieuwbouwwoningen in de sector. 
 • Webinar prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid (15.00 - 16.30 uur) 
  Dit prestatieveld kijkt naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties vanuit 3 perspectieven: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. In het webinar komt de totstandkoming en opzet van het model aan bod. Gevolgd door de uitkomsten van de benchmarkindicatoren voor de sector als geheel en de verschillen tussen corporaties.

De webinars terugkijken?

De webinars van 7 en 14 december 2021 kun je bekijken in de community Aedes-benchmark.

Wat houdt de Aedes-benchmark in?