Acht praktische vragen over Samen veilig doorwerken

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 6 november 2020

Woningcorporaties werken met het protocol Samen veilig doorwerken om bouw en onderhoud tijdens de coronacrisis te laten doorgaan. De Helpdesk Corona Bouw & Techniek geeft corporaties antwoord op acht praktische vragen.

Een uitgebreid overzicht van veel gestelde vragen staat op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Geldt dit protocol alleen voor spoedreparaties of ook voor reguliere onderhoudswerkzaamheden?

Reguliere onderhoudswerkzaamheden gaan in principe door, zolang die veilig gedaan kunnen worden. Het protocol Samen veilig doorwerken is daarbij leidend.

Wat wordt verstaan onder spoedreparaties?

Reparaties die ervoor zorgen dat algemene dagelijkse levensbehoeften mogelijk zijn (koken, toiletgebruik, wassen, schoonmaken, et cetera). Daarnaast reparaties die vitale processen mogelijk maken, zoals het werk in de ziekenhuizen en het functioneren van netwerkvoorzieningen.

Wat wordt verstaan onder reguliere onderhoudswerkzaamheden?

Alle overige onderhoudswerkzaamheden.

Over welke onderwerpen moeten de woningcorporatie (opdrachtgever) en de aannemer afspraken maken?

In principe kunnen onderhoudswerkzaamheden doorgaan. Het protocol biedt een handreiking om besmettingsrisico’s te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven:

 • Stel een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
 • Pas het werk hierop aan en richt de werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
 • Voor situaties waar 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk is, maak je aanvullende afspraken over veilig werken, in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.
 • Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na: 
  • extra schoonmaken van toiletten;
  • deurklinken goed schoonhouden;
  • materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor het desinfecteren van materialen en producten is schoonmaakalcohol van 70 procent (IPA) geschikt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
 • Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat zij niet telkens met anderen in contact komen.
 • Spreek elkaar aan op gedrag en corrigeer elkaar. Iedere werknemer moet verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor collega’s. Stel vragen en meld problemen bij de leidinggevende.
 • Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst in of de kenniscentra van sociale partners (Volandis, ArboTechniek).
 • Plan een bijeenkomst, eventueel online, om met de werknemers te bespreken welke  voorzorgsmaatregelen voor veilig werk gelden en hoe werknemers daarmee om moeten gaan.
Mag een onderhoudsmedewerker van een woningcorporatie weigeren om werk bij bewoners thuis te doen, omdat hij bang is voor besmetting?

Dit is een juridische vraag waarover wij geen uitsluitsel kunnen geven. Over het algemeen zorgen opdrachtgever en werknemer samen voor een veilige werkplek. In het geval van corona betekent dat: geen werkzaamheden uitvoeren bij personen die symptomen hebben van een corona-infectie. Er geldt een uitzondering voor onderhoud dat nodig is om gevaarlijk situaties te voorkomen.

Behoort de werknemer zelf tot de kwetsbare groep, of bijvoorbeeld een huisgenoot van de werknemer, bespreek dan wat mogelijk is. 

Moet een huurder instemmen met werkzaamheden in zijn/haar woning?

Ja, een huurder moet toestemming geven voordat werkzaamheden aan zijn/haar woning kunnen worden verricht. Dit is zo afgesproken in het protocol Samen veilig doorwerken.

Kan een woningcorporatie werkzaamheden uitvoeren bij bewoners die tot de risicogroep behoren?

Ja, sinds op 1 juli 2020 de coronamaatregelen zijn versoepeld is het mogelijk om reguliere werkzaamheden uit te voeren bij bewoners die tot  de kwetsbare groepen behoren. Mits de bewoners hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Neem hierbij de maatregelen met betrekking tot afstand houden en hygiëne in acht.

Wat moet de aannemer doen aan het schoonhouden en ventileren van de woning waar werkzaamheden plaatsvinden?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving. Dat geldt ook voor werkzaamheden bij particulieren. Vraag vooraf aan bewoners:

 • of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden worden verricht;
 • of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot corona;
 • of zij of huisgenoten tot de groep kwetsbare personen behoren, i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker(s);
 • om het huis goed te ventileren;
 • om de installatie goed bereikbaar te maken;
 • om toiletten schoon te houden;
 • om handvatten en deurklinken meerdere malen per dag schoon te maken.

Informeer werknemers dat ze vrij zijn om de werklocatie te verlaten op het moment dat ze te maken krijgen met onveilige situaties. Bijvoorbeeld als een bewoner hoestend of niezend de deur opendoet. In zo’n geval moet de werknemer de bewoner vertellen dat hij het door het risico op besmetting met corona, niet verstandig vindt om naar binnen te gaan. De werknemer geeft dit ook aan bij de leidinggevende of planner.

Informeer bewoners dat ze vrij zijn om de werknemer te vragen de werklocatie te verlaten als er sprake is van een onveilige situatie. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest. De bewoner vertelt de werknemer dat hij het door het risico op besmetting met corona, niet verstandig vindt om de werkzaamheden te laten uitvoeren. De werknemer geeft dit vervolgens door aan zijn leidinggevende of planner.

Uitvoering
Hebben bewoners gezondheidsklachten die wijzen op een coronabesmetting (hoesten, verkoudheid, koorts), dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. In dat geval zijn aanvullende maatregelen nodig.

Afronding werkzaamheden
Kies voor het aftekenen van werkbonnen, vanwege de mogelijke besmetting via handcontact voor een andere oplossing.