Alles over veilig werken in de Arbo-werkboeken van FLOW

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Woningcorporaties zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving: op de bouwplaats, bij (groot) onderhoud en bij beheer en reparaties. In de Arbowet staat precies omschreven wat hiervoor nodig is. Wat dat in de praktijk betekent voor woningcorporaties is uitgewerkt in de Arbo-werkboeken van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties).

Veilig werken in bouw, onderhoud en beheer

FLOW heeft vier Arbo-werkboeken beschikbaar voor veilig werken in bouw, onderhoud en beheer. Deze werkboeken bevatten informatie, voorbeelden en praktische hulpmiddelen als vragenlijsten, procedures, Veiligheid & Gezondheidsplannen (V&G-plannen), contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen.

In aanvulling op de Arbo-werkboeken heeft FLOW Arbo-bladen opgesteld met gerichte informatie over aspecten van veilig werken voor woningcorporaties.

Naast de Arbo-werkboeken voor technische afdelingen, zijn er ook twee Arbo-werkboeken voor de kantooromgeving.

Arbo-werkboeken helpen je bij goed opdrachtgeverschap

De Arbo-werkboeken helpen je om alles op het gebied van Arbo-regelgeving goed op orde te hebben. Daarin staat beschreven waarvoor je bij een corporatie verantwoordelijk bent, waaraan je moet voldoen en wat je geregeld moet hebben voor goed opdrachtgeverschap.

FLOW maakt regelmatig updates, zodat de Arbo-werkboeken altijd voldoen aan de laatste regelgeving. Het is dan ook handig om bij elk nieuw project de laatste versie te downloaden. 

Voor wie zijn de Arbo-werkboeken bestemd?

De Arbo-werkboeken zijn bestemd voor projectleiders, werkvoorbereiders, opzichters en toezichthouders, maar ook voor de allround vaklieden. Voor iedere corporatiemedewerker die betrokken is bij bouw-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden bevatten de werkboeken praktische tips. Zowel over projectleiding als voor de uitvoering.

Alle regels die ertoe doen zijn tot in detail uitgewerkt. De regels worden afgewisseld met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld dat het bij inspecties van kruipruimtes verplicht is altijd met zijn tweeën te werken, waarbij er een boven de vloer blijft voor het geval er in de kruipruimte iets gebeurt.

Goed opdrachtgeverschap begint al in ontwerpfase

Bij nieuwbouw en herstructurering begint goed opdrachtgeverschap al in de ontwerpfase. De opdrachtgever, meestal de corporatie, moet de voorwaarden scheppen zodat uitvoerende partijen aan de Arbowet kunnen voldoen. Daarbij gaat het om risico's inventariseren, maatregelen treffen en zorgen dat bij de uitvoering duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een corporatie kan die taken uitbesteden aan een V&G-coördinator (Veiligheid & Gezondheid). Maar ook dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de naleving van verplichtingen en verantwoordelijkheden.