FLOW Arbo-werkboeken

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

FLOW heeft zes Arbo-werkboeken uitgegeven. De werkboeken bevatten hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen als werkgever, opdrachtgever en eigenaar op het gebied van de arbeidsomstandigheden op een correcte wijze kunnen nakomen. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn: vragenlijsten, procedures, contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen.

Corporaties kunnen die hulpmiddelen gebruiken in discussies met werknemers en hun vertegenwoordigers (ondernemingsraad of commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) en deskundige diensten op het gebied van arbobeleid.

De eerste vier delen zijn bedoeld voor de technische afdelingen van een corporatie. Deze bieden hulpmiddelen bij het treffen van maatregelen die de werkplek veilig en gezond houden conform wettelijke maatstaven.
De laatste twee delen bevatten informatie en hulpmiddelen over arbeidsrisico’s in de kantooromgeving en over psychosociale arbeidsbelasting. De onderwerpen werkdruk en agressie en geweld in relatie tot klanten staan daarbij centraal.

De werkboeken worden jaarlijks voorzien van een update.