Update Handreiking werken in de 1,5 meter samenleving

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

Update 28 januari 2022

De overheid kondigde tijdens de persconferentie op 14 januari enkele versoepelingen aan. Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon (mits iemand geen klachten heeft).
De Rijksoverheid stelt hogere eisen aan mondkapjes. Zo moet er onder andere op kantoor ook een wegwerpmondkapje worden gedragen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
Download de nieuwste versie van de handreiking 1,5 meter samenleving.

De handreiking gaat uit van de RIVM-richtlijnen en de algemene uitgangspunten van de arbowetgeving. In het kader van de 1,5 meter samenleving moeten corporaties de risico’s op besmetting met het coronavirus tijdens de werkzaamheden inventariseren.

Veel brancheverenigingen zijn bezig met sectorprotocollen om weer open te kunnen. Voor de corporatiesector is geen protocol nodig dat door het ministerie van Justitie en Veiligheid is goedgekeurd, omdat corporaties altijd open zijn gebleven. 

Samenwerking

Om te komen tot een goede en volledige handreiking is deze samen met FVN Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en corporatiemedewerkers opgesteld. De handreiking sluit aan bij bestaande protocollen van andere sectoren en plannen van leden.

Naast de handreiking plaatst Aedes hieronder protocollen en plannen van individuele corporaties voor de sector. Corporaties kunnen deze, waar zij dat willen, gebruiken bij het schrijven van de eigen plannen.

Toekomstige ontwikkelingen

Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen daartoe aanleiding geven vindt een actualisatie van deze handreiking plaats. Houd Aedes.nl dus goed in de gaten.

Download de handreiking Werken op 1,5 meter binnen de Woondiensten.

Protocollen en plannen die individuele corporaties gebruiken

Voorbeelden van maatregelen voor kantoorwerkzaamheden:

Voorbeelden van maatregelen voor bouw en onderhoud

Voorbeelden van maatregelen voor werkzaamheden in de wijk: