Update Handreiking werken in de 1,5 meter samenleving

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

Update 21 december 2021

De lockdown die zondag 19 december is ingegaan vanwege de toenemende besmettingen met COVID-19, heeft geen grote impact op het doorwerken in onze sector. De handreiking 1,5 meter samenleving blijft onveranderd. Dit betekent dat werkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Neem daarbij natuurlijk wel de voorschriften uit de handreiking in acht zodat de gezondheid van werknemers en bewoners niet in gevaar komt. Het maximum aantal personen dat je thuis mag ontvangen geldt niet voor werkbezoek.

De handreiking gaat uit van de RIVM-richtlijnen en de algemene uitgangspunten van de arbowetgeving. In het kader van de 1,5 meter samenleving moeten corporaties de risico’s op besmetting met het coronavirus tijdens de werkzaamheden inventariseren.

Veel brancheverenigingen zijn bezig met sectorprotocollen om weer open te kunnen. Voor de corporatiesector is geen protocol nodig dat door het ministerie van Justitie en Veiligheid is goedgekeurd, omdat corporaties altijd open zijn gebleven. 

Samenwerking

Om te komen tot een goede en volledige handreiking is deze samen met FVN Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en corporatiemedewerkers opgesteld. De handreiking sluit aan bij bestaande protocollen van andere sectoren en plannen van leden.

Naast de handreiking plaatst Aedes hieronder protocollen en plannen van individuele corporaties voor de sector. Corporaties kunnen deze, waar zij dat willen, gebruiken bij het schrijven van de eigen plannen.

Toekomstige ontwikkelingen

Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen daartoe aanleiding geven vindt een actualisatie van deze handreiking plaats. Houd Aedes.nl dus goed in de gaten.

Download de handreiking Werken op 1,5 meter binnen de Woondiensten.

Protocollen en plannen die individuele corporaties gebruiken

Voorbeelden van maatregelen voor kantoorwerkzaamheden:

Voorbeelden van maatregelen voor bouw en onderhoud

Voorbeelden van maatregelen voor werkzaamheden in de wijk: