CAO-afspraken 2022-2023: pdf met toelichting gepubliceerd

Nieuws Nieuws · 19 mei 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De toelichting bij de gemaakte CAO-afspraken is gepubliceerd in de vorm van een pdf met veel gestelde vragen met antwoorden. Ook de afspraken die de CAO-partijen op 26 april ondertekenden over de nieuwe CAO Woondiensten 2022-2023 en de bijbehorende salarisschalen vind je in dit artikel als download. Verder lees je in dit artikel wanneer je de CAO-tekst zelf en aanvullende documenten kunt verwachten.

Update

De toelichting bij de CAO-afspraken 2022-2023 is beschikbaar als download in de vorm van een pdf met veel gestelde vragen met antwoorden.

De publicatie van de toelichting op de CAO-afspraken is een volgende processtap nadat de vakbondsleden hebben ingestemd met het ultieme bod dat Aedes deed op 16 maart tijdens de 7e onderhandelingsronde om te komen tot een nieuwe CAO.

Redactie CAO-teksten

CAO-partijen zijn in de redactiecommissie aan de slag met de nieuwe CAO-teksten. De teksten van de nieuwe CAO worden voor de zomer op Aedes.nl gepubliceerd.

Aanvullende documenten voor de zomer beschikbaar

Verder zullen CAO-partijen een nieuwe versie van het Reglement Generatiepact Woondiensten opstellen. Daarbij zal ook de model aanvulling arbeidsovereenkomst worden geactualiseerd. Beide documenten verschijnen nog voor de zomer op Aedes.nl. Dat geldt ook voor de leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Regeling verruiming verlofsparen

In het najaar zal door CAO-partijen een regeling ter beschikking worden gesteld over de verruiming van het verlofsparen. De verruiming van het verlofsparen gaat in per 1 januari 2023.