CAO-onderhandelingen 2022 binnenkort van start

Nieuws Nieuws · 7 september 2021
Expert
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

De huidige CAO Woondiensten loopt eind 2021 af. CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken dat de onderhandelingen voor een nieuwe CAO uiterlijk 1 oktober starten. Inmiddels zijn er vijf onderhandelingsrondes gepland voor dit jaar, de eerste op 29 september.

De eerste onderhandelingsronde zullen de CAO-partijen gebruiken om kennis met elkaar te maken en hun visie op de arbeidsmarkt toe te lichten.

Voorbereiding

Aedes is al druk bezig met de voorbereiding voor de nieuwe CAO. Op 15 september organiseren we een digitale ledenraadpleging voor directeur-bestuurders om met elkaar van gedachten te wisselen over de inzet voor de nieuwe CAO Woondiensten. Voor deze bijeenkomst is al een uitnodiging verzonden.

Op basis van de ledenraadpleging zal de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Corporaties (BAC) een advies over de werkgeversinzet aan het Aedes-bestuur voorleggen. Het bestuur beslist over onze uiteindelijke inzet.

Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.