CAO-onderhandelingen 2022 van start met uitwisselen van visies

Nieuws Nieuws · 30 september 2021
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn op 29 september 2021 gestart. De start van de onderhandelingen was dit keer anders dan normaal. Werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie uitgebreid de tijd genomen om aan elkaar hun visie op de corporatiesector toe te lichten en de achtergrond van hun (nog uit te wisselen) voorstellen te schetsen. Over en weer was er de ruimte om vragen te stellen. Hun voorstellen wisselen partijen pas uit tijdens de volgende onderhandelingsronde op maandag 11 oktober aanstaande.

De belangrijkste thema’s in de komende onderhandelingen voor werkgevers gaan over wendbaarheid, instroom van jongeren en betaalbaarheid. De vakbonden richten zich met name op verbetering van arbeidsvoorwaarden, gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen, behoud werkgelegenheid en vaste baan als norm, afspraken over en uitbreiden van mogelijkheden thuiswerken, Generatiepact en afspraken over duurzame ontwikkeling.

Wendbaarheid

Alle ontwikkelingen die op woningcorporaties afkomen veranderen het werk en maken het complexer. Dat maakt dat er hogere eisen aan medewerkers worden gesteld  onder andere een hoger opleidingsniveau en andere competenties. Niet alle medewerkers kunnen daarin meekomen.

Werkgevers willen blijven inzetten op de toekomst door behoud en onderhoud van vakmanschap en kennis, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Met name om te voorkomen dat de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt onder druk komt te staan. Natuurlijk is niet alleen de wendbaarheid van medewerkers belangrijk, maar ook de wendbaarheid van corporaties. Juist in deze tijd (van hybride werken) is het van groot belang dat de CAO op dat vlak ondersteunt in plaats van belemmert. Hier willen werkgevers in de komende onderhandelingen op inzetten.

Instroom van jongeren

De gemiddelde leeftijd in onze corporatiesector is bijna 50 jaar. Door de vergrijzing krijgen we de komende jaren  te maken met een grote uitstroom van oudere medewerkers. Tegelijkertijd ervaren corporaties krapte op de arbeidsmarkt. Inzet op instroom van jongeren is dus nodig om het werk van morgen te kunnen blijven doen. Dat begint met bij jongeren bekendheid geven aan wat het werken bij een woningcorporatie inhoudt.

Dat is de belangrijkste uitdaging voor ons als woningcorporaties. Aedes is daar druk mee bezig en is onlangs een arbeidsmarktcampagne gestart. Ook hebben we een toolkit aan corporaties ter beschikking gesteld met daarin handvatten om zelf aan de slag te gaan met hun werving en selectie. Natuurlijk kunnen ook interessante arbeidsvoorwaarden voor jongeren bijdragen aan de instroom van extra jongeren. De voorstellen van werkgevers zullen ook gericht zijn op het binnenhalen van nieuwe medewerkers.

Betaalbaarheid

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Tegelijkertijd is ons primaire doel om voor mensen met een bescheiden portemonnee betaalbaar wonen mogelijk maken. Daar hoort een realistische/marktconforme beloning bij. Om die reden is betaalbaarheid (ook) in de aankomende onderhandelingen voor werkgevers een belangrijk thema.

Volgend overleg

De tweede onderhandelingsbijeenkomst is op maandag 11 oktober 2021. Partijen zullen dan voorstellen uitwisselen. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.

Downloads

De visie van de werkgevers en vakbonden kunt u hier downloaden: