Onderhandelingen nieuwe CAO starten naar verwachting vóór de zomer

Nieuws Nieuws · 2 maart 2023
Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

In december vorig jaar heeft Aedes aan de vakbonden voorgesteld om de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2024 eerder te starten dan 1 oktober 2023. Deze datum waren we overeengekomen in de CAO 2022-2023. Aedes wil graag eerder starten zodat we hopelijk nog dit jaar tot een nieuwe CAO kunnen komen die op 1 januari 2024 ingaat.

FNV en CNV hebben inmiddels laten weten bereid te zijn de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2024 eerder te starten.

Voorbereiding nieuwe CAO Woondiensten

De voorbereidingen voor de CAO-onderhandelingen 2024 ev. worden door Aedes naar voren gehaald. De Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC) zal een concept werkgeversinzet formuleren die we vervolgens in een ledenraadpleging met directeur-bestuurders zullen bespreken. Uiteraard betrekken we hierbij de inflatie- en loonontwikkeling in Nederland. Hierna stelt het Aedes-bestuur de definitieve werkgeversinzet vast . Naar verwachting zal de eerste CAO-ronde plaatsvinden voor de zomer.

Werkgeversdelegatie

De onderhandelingen van werkgeverszijde zullen gevoerd worden door de onderhandelingsdelegatie die bestaat uit Roelien Ritsema-van Eck (de Alliantie, voorzitter werkgeversdelegatie), Miriam Hoekstra-van der Deen (Woonstad Rotterdam), Harro Eppinga (Welbions), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Erwin Steinmeier en Charlot Jongerius (beiden Aedes).