Rekentool loopbaanontwikkelingsbudget

Experts
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Er is een rekentool loopbaanontwikkelingsbudget beschikbaar. Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling.

Update april 2022

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is onder andere afgesproken dat een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt recht heeft op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget naar evenredigheid van het aantal maanden dat nog resteert in het kalenderjaar. De rekentool wordt hierop aangepast. De nieuwe versie van de tool wordt voor de zomer van 2022 op Aedes.nl gepubliceerd.

Rekentool individueel loopbaanontwikkelingsbudget

Aedes heeft een rekentool ontwikkeld om het individuele loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers te berekenen. De rekentool gaat uit van een 36-urige werkweek, maar kan ook de hoogte berekenen van het budget bij een arbeidsovereenkomst tot maximaal een 40-urige werkweek.

Opbouw budget

Alle werknemers met een 36-urige werkweek die in dienst zijn van de werkgever hebben per kalenderjaar recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget van 900 euro (of naar rato). De omvang van het dienstverband (fulltime of parttime) op 1 januari bepaalt de hoogte en het maximum van het budget. De werknemer kan zijn recht op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget sparen tot een maximum van 4.500 euro.