Rekentool loopbaanontwikkelingsbudget

Expert
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling.

Aedes heeft een rekentool ontwikkeld om het individuele loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers te berekenen. De rekentool gaat uit van een 36-urige werkweek, maar kan ook de hoogte berekenen van het budget bij een arbeidsovereenkomst tot maximaal een 40-urige werkweek.

Opbouw budget

Alle werknemers met een 36-urige werkweek die in dienst zijn van de werkgever hebben per kalenderjaar recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget van 900 euro (of naar rato). De omvang van het dienstverband (fulltime of parttime) op 1 januari bepaalt de hoogte en het maximum van het budget. De werknemer kan zijn recht op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget sparen tot een maximum van 4.500 euro.